27 dec 2008

Meme: wat ik mij NIET voorneem in 2009

Karin Winters startte een meme: een vraag of opdracht waarvan het de bedoeling is dat andere bloggers die op hun eigen blog overnemen, voorzien van een eigen antwoord. Op die manier ontstaat een ketting van reacties, of zoals Wikipedia stelt: een besmettelijk informatiepatroon. De meme die Karin Winters startte is: wat neem je je vooral NIET voor in 2009.

Nu had ik eigenlijk het voornemen om me niets voor te nemen, maar een verzoek van Karin kan ik niet weigeren. Daarom bij deze toch maar een niet-voornemen: ik neem mij voor om in 2009 NIET als hardloper mee te doen aan Tilburg Ten Miles. Ik durf me zelfs voor te nemen dat ik aan GEEN ENKELE hardloopwedstrijd zal deelnemen in 2009. Onderstaand beeld van mij zal dus niet te zien zijn het komende jaar (trouwens zo'n shirtje zou mij ook helemaal niet passen :-P):


Heb jij een goed niet-voornemen voor het nieuwe jaar? Ik ben benieuwd wat dat dan is. Schrijf er een berichtje over en de meme groeit en groeit. Dus kom op: Wilfred, Willem, Elke, Antoine, Serge, Marc, Jeroen, Miriam, Mar, Joël, Liek, Jef, Maarten, Annojo, Patrick, Margreet, John, Erno, en andere bloggers die dit bericht op de een of andere manier onder ogen krijgen...

18 dec 2008

Word & het groot dictee

Gisteravond vond het groot dictee der Nederlandse taal plaats. Persoonlijk vind ik het een vreemde wedstrijd die weinig van doen heeft met schrijf- of spellingsvaardigheid. Eerder is het een strijd om wie de beste is in het van buiten leren van rare regeltjes en vreemde uitzonderingen. Bovendien vind ik schrijven op zo'n manier (bijzonder onbekende en vreemde woorden inschatten zonder hulpmiddelen of spellingcorrectie) onnatuurlijk. En toch en toch, heb ik al een paar keer meegedaan. En ook ik maak, net als veel andere Nederlanders, massa's fouten bij het gissen naar de schrijfwijze van woorden waarvan ik tot dan toe nog nooit had gehoord.

Philip Freriks kon wat mij betreft de boom in met zijn dicteevoorschriften en ik besloot het dictee op mijn minilaptopje te maken. In mijn huiskamer bepaal IK de regels en niet Freriks, Hemmerechts (hoe schrijf je dat eigenlijk...) of Plasterk. Bovendien was ik ook benieuwd hoe goed de spellingcorrectie van Word zou scoren. Beter dan de meeste Vlaamse deelnemers?

De spellingcorrectie hielp mij de woorden 'Onze-Lieve-Vrouwekerk' en 'steilorige', onmiddellijk goed te schrijven. Bij echte giswoorden begrepen Word en ik elkaar niet. In die gevallen dan toch maar gegist en daarna wachten tot de jury de juiste schrijfwijze en verklaring zou geven.

Toen ik helemaal klaar was met het dictee en alles -op aanwijzing van de jury- in de Wordtekst verbeterde, bleek dat Word in deze JUISTE tekst maar liefst zeventien fouten aanwees. 'Voortsjokte' moet volgens Word als twee losse woorden geschreven worden, terwijl de jury van het dictee mij net had uitgelegd dat dat nu juist NIET moest. Van 'blingbling' maakte Word 'pingping'. Voor de constructie 'vroegeenentwintigste-eeuwse' had Word geen alternatief, maar rekende de goede spelling wel fout. En ook 'elusiever', 'getonsureerde', 'Saharaans' en nog zo wat woorden bleef Word hardnekkig met een rood kringellijntje onderstrepen. De winnaar van het dictee had maar acht fouten, negen minder dan Word.
Voor degenen die het gemist hebben, dat dictee, de volledige tekst is hier te vinden.

17 dec 2008

Swaffelen, swaffelde, geswaffeld

"Valt 1 april dit jaar in december?"dacht ik vanochtend toen ik in de krant las dat SWAFFELEN het woord van het jaar 2008 is geworden. Helaas was het vandaag echt 17 december en 1 april is lang geleden. En toch dat bericht. Bij SWAFFELEN hoort, volgens onze regionale krant, zelfs een heuse definitie, die niet zou misstaan in een woordenboekenspel:

Swaffelen: (van mannen) het geslachtsdeel laten slingeren en moedwillig tegen een object aantikken, o.a. met het oogmerk hierdoor een ander of zichzelf op te winden.

Er wordt al volop over geblogd, over dat swaffelen. Marc de Coster stelt dat het woord al in 1903 opgetekend is in het ‘Idioticon van het Antwerpsch Dialect’, hoezo woord van 2008? In Elsevier stelt René van Rijckevorsel in dit bericht dat Onze Taal en Van Dale hun reputatie te grabbel gooien door voor zo'n belachelijk woord te kiezen. Zijn ze nou helemaal beswaffeld! NRC doet in dit bericht alsof swaffelen het normaalste woord van de hele wereld is. En Geen Stijl beïnvloedde waarschijnlijk de verkiezing door een oproep te doen massaal op 'swaffelen' te stemmen.

Terug naar die regionale krant. Die plaatste een bericht over Benny van der Vlies uit Uden die -naar eigen zeggen- al minimaal zes jaar swaffelt. De uitspraken in dat bericht zouden zo de tekst voor een cabaretact kunnen zijn. Wat een mannenhumor.

BNN deed er nog een schepje bovenop. Kijk en oordeel zelf.


Binnenkort is er in Tilburg een Festival van het absurde. Het is te hopen dat niemand op het idee komt om Benny van de Vlies uit Uden uit te nodigen. Of zouden hij EN het woord van 2008 dan al lang uit beeld zijn? Ik ben benieuwd wat 2009 aan nieuwe woorden oplevert.

15 dec 2008

Reageren op mailinglijst: spam

Dat was even schrikken toen ik vanochtend mijn Fontysstudentenmail opende: maar liefst 80 mailtjes sinds gisteravond. Allemaal van studenten die ik niet kende. De aanleiding was me niet meteen duidelijk. Sommige mailtjes bevatten het verzoek te stoppen met deze mailserie, andere bevatten het verzoek om van de mailingslijst geschrapt te worden en bij weer andere ontsnapte na opening een boze stoomwolk: "stoppen, damn!!!". Er zaten ook twee mailtjes tussen van ICT-medewerkers die poogden orde in de chaos te brengen. De ene adviseerde om vriendelijk doch dringend een mailtje te sturen aan degene die deze spamstroom begonnen was, de ander dreigde met: "iedereen die nu nog reageert op deze mailserie, wordt voor twee weken uitgesloten van de Fontysmail!". Grote school, verschillende locaties, niet optimale communicatie? Hoe herkenbaar.
Wat was er aan de hand? Enkele studenten van de Hogeschool Personeel en Arbeid stuurden een mailaankondiging van een door hen georganiseerde workshop rondom jaloezie. Per ongeluk (of expres?) verstuurden ze dat mailtje naar iedereen met een Fontysmailadres (enkele tienduizenden?). Mensen die hierop reageerden, realiseerden zich niet dat ook dát mailtje weer bij iedereen in de postbus kwam. En ook op die mailtjes werd weer gereageerd. En zo ontstond in de Fontyswebmail een waar sneeuwballengevecht.

De mailtjes van de twee ICT-medewerkers bleken weinig effect te hebben, want ook daarna ging de mailstroom door. Er was één student die misschien wel het slimste mailtje stuurde, mogelijk op straffe van uitsluiting webmail. Zij mailde: "Heeft er dan echt niemand door dat de enige mails die je nu nog krijgt, gezeik van anderen zijn die blijven reageren! Stop met reageren, dan krijg je ook geen mails meer". En daarna stopte de mailstroom.

(Een paar uur na bovenstaand bericht is de mailstroom weer begonnen..... De teller staat inmiddels op ruim 200 mailtjes).

9 dec 2008

Inzet web 2.0 bij schrijfvaardigheid Nederlands HAVO/VWO

From Mosredna
Via de mailinglijst van de Kennisnetvakcommunity Nederlands werd deze oproep gedaan:

Wie van u maakt bij het schrijfonderwijs in de bovenbouw van HAVO/VWO gebruik van web 2.0-toepassingen en zou mij daarover meer informatie willen geven? Ik ben student aan de masteropleiding Nederlands en ben op zoek naar informatie hieromtrent. In vaktijdschriften en literatuur vind ik wel veel informatie over mogelijkheden, maar bijzonder weinig over succesvolle toepassingen en voorbeelden.
Wie van u gebruikt bijv. wiki's, google docs of andere web 2.0 toepassingen bij het schrijfonderwijs in de bovenbouw HAVO/VWO en zou mij daar meer over willen vertellen? Of heeft u misschien linken naar onderzoeken naar dit onderwerp? In de vaktijdschriften en vakdossiers kan ik niets vinden.Nu ben ik daar zelf ook erg benieuwd naar, vandaar dat ik via mijn weblog bij deze een oproep doe aan de lezers van dit blog. Wie van jullie heeft informatie over succesvolle toepassingen met de inzet van google docs, wiki's of andere web 2.0-dingen bij het schrijfonderwijs in bovenbouw HAVO/VWO? Of misschien zie je zelf mogelijkheden die je via een reactie op dit blog zou willen delen met anderen?

Als toelichting: leerlingen HAVO moeten voor schrijfvaardigheid aan de volgende eindtermen voldoen:
  • De kandidaat kan ten behoeve van een gedocumenteerde uiteenzetting, beschouwing en betoog:relevante informatie verzamelen en verwerken;
  • deze informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek, tekstsoort en conventies voor geschreven taal;
  • concepten van de tekst reviseren op basis van geleverd commentaar
In de praktijk komt dat erop neer dat zij een uiteenzetting, een betoog en een beschouwing moeten kunnen schrijven. Zelf kan ik me voorstellen dat je met name bij het revisie-onderdeel goed gebruik kunt maken van een wiki of van google docs. Maar ik ben erg benieuwd of anderen daar al ervaring mee opdeden in dit onderwijstype. En ook hoe ze dat dan deden.

Dus bij deze een oproep: wie o wie gebruikt voor deze onderdelen en bij dit onderwijs op een succesvolle wijze een web 2.0 toepassing? Je kunt reageren op dit bericht via de knop hieronder of via een mailtje naar mij (klik op mijn profiel voor mijn mailadres).

3 dec 2008

Onderzoek over woordassociaties

Aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) loopt momenteel een grootschalige onderzoek over woordassociaties. De onderzoekers zoeken zo'n 1800 mensen die willen deelnemen aan een klein onderzoek via internet. Iedereen die het Nederlands als moedertaal beheerst kan deelnemen. Het onderzoek is kinderspel: je krijgt 20 woorden te zien. Voor ieder woord worden 3 associaties (het eerste woord dat in je opkomt) gevraagd. Deelnemen kost je minder dan 10 minuten, en je maakt daardoor een hoop onderzoekers aan de Leuvense unversiteit gelukkig.

Om deel te nemen kan je op volgende link klikken:
http://www.kuleuven.be/lsa/

En hoewel deze universiteit écht de KUL heet, is dit onderzoek geen flauwekul, ook al deed prof. F.E.J. van Saemen van diezelfde KUL in het boek Elvis en de Snorrenepidemie onlangs anders geloven.