28 mrt 2008

Presentatie in het donker

De conferentie 'design4all', die afgelopen dagen in Maastricht werd gehouden ging -door een stroomstoring- als een nachtkaarsje uit. Aan het begin van de storing volgde ik een presentatie van Jan Jacobs over de 'Kenniskring 21ste eeuws onderwijstalent'. Ik schreef hierover al eerder op het blog van de conferentie.
Veel mensen vroegen vandaag hoe dat er dan uit zag, zo'n presentatie in het donker. Ik heb een heel klein filmpje gemaakt tijdens de presentatie om dat gevoel en dat beeld vast te leggen.

21 mrt 2008

ConferentiebloggenWoensdag 26 en donderdag 27 maart is dé IT-conferentie voor het BVE-veld in Maastricht: Design4all. Door Willem Karssenberg ben ik uitgenodigd om samen met Karin, Annet, Serge, Jef en Willem zelf, te bloggen over onze bevindingen en ervaringen op het CVI-blog. Ik voel me zeer vereerd, zeker omdat ik de jongste blogger van deze club ben. Jong in de zin van 'met het jongste weblog' ;-). Qua leeftijd zit ik in de middengroep, op een voetlengte van Jef, zag ik ooit op zijn blog.

Dat gezamenlijk bloggen voegt voor mij nog een extra dimensie toe. Zeker nadat de door mij ingediende presentatie rondom het maken van een I-googlepagina werd afgewezen door de programmacommissie ;-(. Hij zou niet passen binnen het thema 'design4all'. Voor degenen die nu denken 'Potjandorie, dat was nu net een presentatie die ik wél had willen bijwonen': niet getreurd! De handout en instructiemateriaal zijn te bekijken en te gebruiken in de 'Master's Place' (zie blz. 111 van het programmaboek). Naast het onderdeel I-google, zijn hier ook andere web 2.0-toepassingen te bekijken, uit te proberen, en meer. Studenten van het ICT-lyceum van Leeuwenborg bemannen als ware ICT-meesters deze plek.

Gisteren hebben we met de club medewerkers die vanuit ROC Midden-Brabant naar de conferentie gaan, afgestemd wie naar welke presentatie gaat. We hebben ons goed kunnen verdelen over de verschillende workshops. Voor het eerst gaan we ook met die club een weblog bijhouden over deze conferentie.

Het wordt dus een bloggerige conferentie.

12 mrt 2008

Ouders in de branding


Een onderwijsvernieuwingscongres speciaal voor ouders, georganiseerd door het ROC in Den Bosch en OMO. Een mooi en goed intiatief want ouders zijn een vergeten doelgroep. En dit congres lijkt mij een beter medium dan de schreeuwerige massamedia waarin voor- en tegenstanders via oneliners hun gelijk proberen te halen.
Het programma ziet er veelbelovend uit met sprekers als Wim Veen, Mischa de Winter, Koen Free, Rob Kraakman, maar ook docenten uit MBO en VO, en last but not least: leerlingen en studenten uit beide onderwijssoorten. Ouders kunnen via de site ideeën aandragen waarmee het onderwijs verbeterd zou kunnen worden.
Met een zestienjarige puberzoon in het laatste jaar VMBO en bovendien lid van een VO-ouderraad, hoor ik tot de doelgroep van de conferentie, heb me daarnet aangemeld. Na 19 april zijn hier mijn bevindingen te lezen.

11 mrt 2008

Woordenboek voor (V)MBO-ers


Vorige week verscheen een speciaal woordenboek voor (V)MBO-ers. Er verschijnen vaker woordenboeken voor speciale gebruikersgroepen van het Nederlands. Zo bestaat er een woordenboek voor NT2-leerders, een basiswoordenboek voor kinderen, een gekuist woordenboek voor christelijke basisscholen, woordenboeken voor verschillende beroepsgroepen en meer. Een blik op de site van Van Dale leert dat er inmiddels zo'n 53 Van Dale woordenboeken Nederlands zijn. Ik begrijp dat de uitgever zijn markt wil uitbreiden, maar moeten we nu echt voor iedere doelgroep een eigen woordenboek hebben? Wat is er mis met de gewone dikke Van Dale? En vooruit dan, nog één versie die wat dunner is zodat hij in je boekentas past en OK, ook nog eentje digitaal via het web.

In een filmpje van de NOS zegt de uitgever dat er aantoonbaar behoefte was aan dit woordenboek. Een MBO-student verbaast zich in datzelfde filmpje erover dat zo'n eenvoudig woordenboek meteen bestempeld wordt als (V)MBO. Ik verbaas me erover dat er blijkbaar 'aantoonbaar behoefte bestaat' aan dit boek. Bij wie dan? Bij docenten Nederlands die denken dat (V)MBO-studenten in deze woordenboeken wél woorden gaan opzoeken? Bij de studenten zelf, die door dit speciale boek plots niet meer hun woorden via internet opzoeken? Of is het de aantoonbare behoefte van de uitgever zelf? Of zie ik het te zwart en is er écht behoefte aan een woordenboek voor (V)MBO?

Kijk en bezie de verschillen zelf via deze animatie.

10 mrt 2008

Dropstuff

Vorige week was ik bij de opening van het kunstproject 'Dropstuff'. Dat bestaat uit een mobiel internetcafé met een LED-scherm van 4 bij 15 meter, met daaraan gekoppeld een paviljoen met montagecomputers voor het bewerken van videos. Op het LED-scherm worden elke dag actuele stellingen geplaatst over kunst, seks, discriminatie en geloof, in relatie tot de vrijheid van meningsuiting. Je kunt reageren via de website of via sms. Er zijn workshops voor scholieren waarbij ze zelf filmpjes kunnen monteren en uploaden naar het ledscherm. Bij de opening van het project gaven enkele breakdancers een show met op de achtergrond het LED-scherm. Ik maakte daarvan een korte opname. Helaas kan ik nog steeds niet monteren met mijn panasonic camera omdat ik er nog steeds niet in geslaagd ben een oplossing te vinden voor de mov-bestanden.

Op dit moment staat op het scherm de stelling of de film van Wilders verboden moet worden. Ik heb de stelling aangescherpt met de vraag of de kunstenaars die film zouden vertonen op het LED-scherm als Wilders hem aanbiedt. Ben benieuwd....

5 mrt 2008

Onderwijs van overoverovermorgen?

Educatieve uitgeverij Malmberg startte een website waar leraren met elkaar in debat kunnen gaan en ideeën uit kunnen wisselen. Een eerste blik op de website leert dat het vooral VO gericht is, maar dat kan nog veranderen.
Malmberg geeft in een persbericht aan dat deze website een reactie is op het Dijsselbloemrapport waarin gesteld werd dat er te weinig is geluisterd naar de leraren zelf. Deze website biedt juist hun een podium.
De titel die de uitgever voor de website koos: 'onderwijs van morgen', is niet zo vooruitstrevend als onderwijsadviseur en weblogger Jef van de Hurk een paar jaar geleden voorzag met de titel van zijn weblog: 'onderwijs van overmorgen'. Het is wachten op iemand met een nóg vooruitziendere blik: 'onderwijs van overoveroverovermorgen?'.