30 apr 2008

GolliepaopWat Frits van Oostrom met zijn historische Nederlandse vensters kan, kunnen wij voor Tilburg ook, dachten de mensen van 'Stichting tot Behoud Tilburgs Erfgoed' en ook die van 'de Stichting Tilburgse Taol'. En dus komt er een Tilburgse canon met 50 historische hoogtepunten van deze stad. In de plaatselijke krant stond een vooraankondiging. Reden voor stadsdichter Frank van Pamelen om deze canon eens flink voor het voetlicht te halen in het maandelijkse cultureel café in Zaal Zestien. Hij liet enkele van de Tilburgse canonelementen zien en deed meteen een kleine test: hoe leer je dit uit je hoofd? Door er een muzikale canon van te maken!!!

.

26 apr 2008

Korandiscussie n.a.v. Youtubefilmpje


Verrast was ik toen er vanochtend plots agressieve reacties op een Youtube-filmpje van mij over Kader Abdollah waren geplaatst. Het filmpje was al maanden oud. Het is er een in een serie die ik maakte voor het literair café in Tilburg i.k.v. het thema 'literatuur en (on)geloof'.
Ik onderhoud voor dit literair café de website, een weblog en denk mee over de thema's en de schrijvers die we gaan organiseren.

Het thema dat we dit jaar hebben is 'Literatuur en (on)geloof'. Met elke schrijver die bij ons te gast is, houd ik een mini-interview van twee vragen: hoe ging het vanavond? en: bent u gelovig? Ik sprak met Stefan Brijs, met Marjolein Februari, met Fouad Laroui, met Herman Beck, met Willem-Jan Otten en met Kader Abdollah. En al die filmpjes plaatste ik op Youtube.

Ik begreep niet waarom de reageerder (Romanticlown) zo agressief reageerde op een zo onschuldig filmpje (er zijn filmpjes van recentere datum waar je als moslim terecht boos over kunt worden ;-(. Totdat ik even wat ging googlen en het begreep: de geplande Koranvertaling door Kader Abdollah is deze week uitgekomen. De agressieve reactie was niet gericht naar mijn filmpje, maar naar Kader en zijn Koranvertaling.

Ik reageerde onmiddellijk en kreeg een paar uur later zelfs bijval van een ander die Abdollah een held noemde omdat hij een leesbare Koranvertaling had geschreven. Ik blijf echter twijfelen of het wel slim is om te reageren op dit soort ongenuanceerde reacties en of het ergens toe leidt... Reacties?

25 apr 2008

Nederlands terug van weggeweestEindelijk komt er weer aandacht voor taalonderwijs binnen het MBO. Binnen alle onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren was Nederlands weggezakt als ondersteunend vak dat geïntegreerd werd in beroepstaken.
Ook mijn ROC neemt initiatieven om het taalonderwijs weer op de kaart te krijgen. Er verscheen een taalnotitie, er zijn doelen gesteld en er zijn taalcoördinatoren aangesteld. Gisteren was de eerste bijeenkomst en ik was daarbij aanwezig. Oude discussies laaiden al snel op. Enkele uitspraken tijdens deze introductiebijeenkomst gehoord:

► als je Nederlands maar blijft integreren in beroepsvakken, dan verdwijnt het: als je vakken niet goed scheidt, dan ben je ze kwijt.
► Waarom is de term 'CEFR' (Common European FRamework) die ik net zonder spelfouten kon uitspreken, nu al weer vervangen door ERK (Europees ReferentieKader)?
► Laten we per opleiding vasstellen welke niveaus behaald moeten worden.
► Ik heb vooral behoefte aan voorbeelden van anderen
► Laten we nu maar gewoon toetsen aanschaffen, iedereen een intaketoets afnemen en daarna aan de slag met wegwerken van hiaten met veel ICT erbij.
► Mijn leerlingen willen onderhand wel weer eens onderwijs zonder die computer.
► Hè, hè, eindelijk een kans om grammatica en spelling weer op het rooster te krijgen.
► Laten we ze leren communiceren i.p.v. spelling en grammatica te geven. Als de leerlingen dat niet hebben leren beheersen in 8 jaar basisschool en 4 jaar middelbare school, waarom zouden wij het ze dan wel kunnen leren?
► Taal en rekenen zijn de basis van iedere onderwijssoort, óók van beroepsonderwijs

Heftige uitspraken en ik denk dan ook dat dit nog een leuke discussieclub kan worden. Energie en goede wil zat er in elk geval genoeg in. Na de bijeenkomst vertelde een docent techniek dat zijn directeur hem ooit vroeg of hij geen Nederlands wilde geven. Hij antwoordde toen: "Oh ja, lijkt me leuk, Nederlands was mijn goedste vak op de middelbare school. Ik ben wel een beetje lysdectisch, maar dat lijkt me geen probleem, want dat zijn de meeste leerlingen ook". Hij mocht techniek blijven geven.

20 apr 2008

Ouders in de branding 2

Gisteren de foto's, vandaag mijn verslag. Jef van de Hurk schreef gisteren al over zijn bevindingen. Wat hij over Wim Veen schrijft: daar sluit ik me volledig bij aan. Het verhaal van Veen ken ik inmiddels, al enkele keren eerder zag ik deze presentatie, maar voor veel ouders heeft hij een inspirerend en nieuw verhaal te vertellen. Mijn partner en collega-ouder van onze zoon, die ik had weten te verleiden mee te gaan naar deze conferentie, bevestigt dat.

Ronde tafelgesprek
In de eerste ronde was ik bij het rondetafelgesprek met Coen Free, Rob Kraakman, Wim Veen, enkele ouder/docenten, ouder/schoolmanager, ouder/operator, ouder/ondernemer, en enkele onderwijsgenieters: jongeren. Eén van de jongeren vroeg of je nu echt zo veel kunt leren van games en of al dat geweld nodig is. Veen verwees naar Marc Prensky die een boek schreef 'Don't bother me mom, I'm learning' . Ook verwees hij naar Shell die op dit moment een spel laat ontwerpen waarmee procesoperators geschoold kunnen worden. M.b.v. dit spel kunnen operators oefenen in een gesimuleerde praktijk waardoor later inschattingsfouten mogelijk voorkomen kunnen worden. De ouder/operator toonde bijzondere belangstelling en vroeg of hij op de hoogte gehouden kon worden. Helaas: het spel wordt ontwikkeld door Shell en niet voor de grote markt.
Ik bracht in dat ik op de school van mijn zoon merkte dat veel docenten helemaal niet zo digitaal vaardig waren, het belang niet inzagen van andere vormen van leren en amper gebruik maakte van de ELO die voor veel geld is aangeschaft. De goede docenten niet te na gesproken natuurlijk. Ouder/ondernemer antwoordde dat dat in het bedrijfsleven geen issue is: gewoon dwingen tot bijscholing, onderdeel van je werk. Doe je dat niet: dan kun je vertrekken. Kraakman erkende het probleem, maar zei dat hij geloofde dat enthousiasmeren en positieve benadering in deze meer helpt dan dwang. Coen Free bevestigde dit met resultaten uit onderzoek: door druk op docenten uit te oefenen, daalt het aantal 'believers' en stijgt het aantal 'haters' binnen een organisatie. Ouder/schoolmanager hield daarna een lange monoloog waarin hij zich o.a. negatief uitliet over sommige ouders. Toen ik daar op reageerde, stelde hij dat ik selectief luisterde. Pedant mannetje was het (zo dat ben ik kwijt). Ouder/docent reageerde dat ze baalde dat het onderwijs door dit soort opmerkingen in een kwaad daglicht werd gezet en dat we moesten proberen het onderwijs positiever te benaderen. Tuurlijk moet dat, maar je mag als ouder toch ook wel iets zeggen over je negatieve ervaringen?
Free stelde dat docenten vroeger maar drie oercompetenties hoefden te hebben: vakbekwaam zijn, boeiend kunnen vertellen, orde kunnen houden. Maar voor de veranderende doelgroep en de veranderende maatschappij moeten docenten zich nieuwe competenties eigen maken: scheppen van een aantrekkelijke (digitale) leeromgeving, verstand hebben van leerpsychologie. De prikkels voor docenten om zich te bekwamen om hun onderwijs te verbeteren worden door de overheid steeds weggehaald. We zullen meer terug bij de docenten moeten leggen en hen moeten belonen. Free noemde daarbij zelfs heel concreet dat hij zich kon voorstellen dat je goede docenten in schaal 13 of 14 beloont, want zij vormen het hart van het onderwijs. Het is slecht om deze vakbekwame mensen uitsluitend weg te promoveren naar managersposities.

De denkcirkel van de nieuwste school (DNS)
Tom van Kleef van DNS hield een gepassioneerd verhaal over hoe DNS het onderwijs inricht. Kennisverwerving verloopt daar in leergebieden (Humanics, Arts, Science) en aan de hand van competenties (onderzoek doen, communicatie/presentatie, reflecteren, betrouwbaar zijn, omgaan met elkaar). De gebruikte methodiek van DNS is die van de denkcirkel, gebaseerd op Dewey. De Denkcirkel beschrijft de fasen die een leerling doorloopt bij het doen van onderzoek. Het formuleren van een leervraag, presenteren, reflecteren en gebruik maken van ondersteuning zijn voorbeelden van fasen. Binnen de leergemeenschap worden de ideeën en standpunten van het individu geaccepteerd. Door samen te werken komen de leerlingen tot nieuwe standpunten. Door dit authentiek en actief leren zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces en blijven ze enthousiast om te leren.
Zijn verhaal werd ondersteund door filmpjes van activiteiten op de nieuwste school. Erg boeiend. Het lijkt alsof iedereen enthousiast is. Ik ken persoonlijke enkele kinderen die op deze school zitten en... zij bevestigen dit verhaal. Ze gaan met plezier naar school, leren graag, weten zich onderdeel van een leergemeenschap en voelen zich thuis.

NabeschouwingFree en Kraakman werd tot slot gevraagd of zij de conferentie geslaagd vonden. Ja dus! Voor herhaling vatbaar en dat vonden de ouders in de zaal ook. Wellicht volgend jaar een nieuwe ouderconferentie?

19 apr 2008

Ouders in de branding

Vandaag was ik bij 'Ouders in de branding', een onderwijsconferentie voor ouders bij de School voor de Toekomst in 's-Hertogenbosch. Een geweldig goede conferentie. Erg jammer dat de opkomst laag was. Er waren zo'n 100 ouders, terwijl er plaats was voor een kleine 400. Ouders die er niet waren: dom, dom, dom: u heeft een fantastische conferentie gemist!! In de foto's hieronder een eerste beeldimpressie met commentaar. Morgen mijn uitgebreidere toelichting. Blogger Jef van de Hurk was ook aanwezig. Hij zal vandaag of morgen ook een verslag schrijven op zijn blog.

17 apr 2008

Debat over de Horror Vacui

Het debat over een omstreden kunstwerk: een docudrama in 14 staties. De beelden spreken voor zich.
Links:
De mening van René Jagers (directeur Nieuwe Vorst waar de Kruisweg hangt)
Een open brief aan Bin Laden door acteur Ton Witte
De toelichting van Nick J. Swarth
Filmverslag van de avond door René van Densen, voormalig nachtburgemeester

16 apr 2008

Gòlliepaop


Vanaf vandaag wil ik elke week een Gòlliepaop-bericht schrijven op dit blog. Gòlliepaop is Tilburgs voor 'dommerik'. Het komt waarschijnlijk van 'gallische paus' een verwijzing naar een paus in Avignon in de 14e eeuw die vol bleef houden dat hij de enige echte was en die in Rome niet. En daar kun je in Tilburg voor uit gescholden worden. Het is onze variant op 'jij was een beetje dom'. Wij zeggen dan: "we zedde toch un golliepaop!".
In de Golliepaop-berichten schrijf ik over die rare stad waarin ik woon: Tilburg. Waar mysterieuze gouden keien van honderden kilo's zomaar op straat gelegd worden en plots weer verdwijnen, waar middenop een rotonde een draaiend huis staat, waar de ex-chauffeur van Pim Fortuin in de plaatselijke gemeenteraad zich gedraagt als een kruising tussen Geert Wilders en Bokito, waar ooit het ministaatje Huttonia werd gesticht door Henk Kuiper, en waar vanmiddag een kruiswegkunstwerk wordt onthuld waar ook al de nodige rel om geweest is. Straks: de foto's (als het mag en kan...). Het debat dat vanavond volgt over kunst, religie, vrijheids van meningsuiting en overheidsbeleid in de avond, kan bijzonder spannend worden.

14 apr 2008

Hete aardappelmarktDigischool organiseert a.s.zaterdag 19 april een Aardappelbeurs in Utrecht. Die dag worden er geen Bintjes of Eigenheimers verhandeld, maar digitaal leermateriaal, gemaakt met het programma Hot Potatoes van de Half Baked Company. De beurs is m.n. gericht op het VO, maar mogelijk ook geschikt voor m.n. taaldocenten in de BVE.

Hot Potatoes is een gratis programma, waarmee je vrij eenvoudig drill and practice oefeningen kunt maken, gatenteksten, kruiswoordpuzzels en meer. Ik heb in het verleden heel wat HP-oefeningen gemaakt en bij leerlingen vonden die altijd gretig aftrek. De mooiste en grootste verzameling Hot Potatoes oefeningen vind je bij het Vlaamse klascement.

De beurs zaterdag bestaat uit een ruilbeurs van oefeningen en workshops voor zowle beginners als gevorderden. Helaas kan ik er zelf niet heen i.v.m. een andere conferentie waarvoor ik me heb opgegeven. Ik hoop dat een van mijn collega's die naar de aardappelmarkt gaat er een stukje erover wil schrijven. Inschrijven kan nog, maar de workshops voor beginners zitten al vol.

Interactiviteit ?


Op de weblog van Elke Das las ik over robotpsychotherapeute Eliza . In 1987 zag ik voor het eerst een demonstratie van Eliza tijdens een cursus ‘ontwerpen van interactief lesmateriaal’. Zij werd getoond als voorbeeld van hoe je interactiviteit kunt suggereren. Een kwestie van mogelijke vragen en mogelijke antwoorden verzinnen, daartussen de goede matches maken en die gegevens vervolgens in een systeem stoppen. We gingen zelf aan de slag met een soortgelijk systeem voor onderwijsdoeleinden. We namen als voorbeeld de vraag: wie is de beroemdste operazangeres van de hele wereld? We verzonnen het goede antwoord, voorspelbare foute antwoorden en een categorie ‘om het even’. Daarna moesten we feedback schrijven bij ieder fout antwoord en ellenlange codes kopiëren en plakken (waar ik als alfa niets van snapte, maar braaf deed omdat het anders niet werkte). Met één zo’n vraag was je al gauw een paar uur bezig. Het resultaat leek inderdaad op interactiviteit, maar was dat natuurlijk niet. Wat een verschil met de interactiviteit die we nu kunnen inzetten via web 2.0-toepassingen! Met echte mensen en echte reacties.
Maar toch…. Eliza kon je wel erg goed voor de gek houden. Ik voerde met haar een kort gesprek en voelde weer hoe het was: die knappe nepinteractiviteit.
Voor de beta's onder ons: het schijnt dat Eliza inmiddels open source is en dat je haar dus helemaal kunt instellen zoals jij dat wil. Kun je eindelijk een vrouw helemaal naar je hand zetten! De sourcecode is te halen bij deze website.

7 apr 2008

Nieuwe subsidieregeling Kennisnet

Vorige week publiceerde Kennisnet een nieuwe subsidieregeling. De regeling heeft als doel het gebruik van ICT in het MBO te stimuleren. Ik schreef eerder een verslag van de presentatie van deze regeling op de CVI-conferentie.

Voor vier deelgebieden kunnen projecten ingediend worden:
Gaming
Projecten waarbij games (bestaand of nieuw te ontwikkelen) gespeeld worden, om het onderwijskundige effect te kunnen bepalen.
Web 2.0
Projecten waarbij Web 2.0-toepassingen (zoals wiki's, podcasts e.d.) geprobeerd worden in een onderwijskundige omgeving.
Streaming Media
Projecten waarbij ervaring wordt opgedaan met het gebruik van streaming media in het onderwijs.
Repository
Projecten waarbij leerobjecten (lesbeschrijvingen, foto's, video's e.d.) ontsloten worden via een onderwijsrepository.

Voor voorbeelden van eerder ingediende projecten: kijk hier.
Meer informatie, formulieren e.d. rondom deze regeling zijn hier te vinden. De uiterste inzenddatum voor deelname aan de regeling is 20 mei.

4 apr 2008

Er is er een jarig ....En voor Willem zelf: gefeliciteerd!!! Je zou het niet zeggen dat je het omgekeerde van 65 wordt. Ik wens je een schitterende dag, lees je mail (het zijn er waarschijnlijk veel meer dan de 55 vorig jaar...) en doe genieten. We willen binnenkort natuurlijk wel een reactie op jouw blog.

Oh ja, er was ook nog een of andere del die per se een liedje wilde zingen voor Willem. Omdat ze zo bleef aandringen: hier een tijdelijk podium voor haar. Ze noemde Willem de 'president der bloggers'... Beetje overdreven. Maar goed. Hier is ze:


Get a Voki now!

Politiek twee punt nul?Gisteren ging de beweging 'trots op Nederland' van start. Werkelijk alles had Rita's oppimpteam uit de kast getrokken om haar te laten schitteren als een charismatisch leider die naar eigen zeggen niet links, niet rechts, maar recht door zee is. Op welk doel ze daarmee afstevent, laat zij in het midden. Maar een goed verstaander heeft een half woord nodig: mijn partij zal het nooit worden.

Opmerkelijk is dat zij de term 'politiek 2.0' lanceert. Daarmee doelt ze op de inzet van web 2.0-toepassingen voor politieke doeleinden. Zo kunnen mensen via SMS stemmen, houdt Rita zelf een weblog bij en wil ze "meer ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet blijven volgen en bepalen welke direct functioneel ingezet kunnen worden om de doelstellingen van de beweging na te streven". Ze spreekt ook van "user generated content, waarbij de bezoekers voor een groot deel de inhoud bepalen". Maar dat ze niet écht open gaat communiceren blijkt wel uit het feit dat op haar weblog de mogelijkheid om direct reacties te plaatsen geblokkeerd is. En op het weblog van de 'beweging' werkt het geven van reacties niet. Mooie volksverlakkerij. Maar ja wat wil je als de titel van je beweging verwijst naar:

Trots: vervuldheid van en het doen blijken van het (al of niet gerechtvaardigde) gevoel van dat men meer is dan anderen. (Van Dale)