27 dec 2008

Meme: wat ik mij NIET voorneem in 2009

Karin Winters startte een meme: een vraag of opdracht waarvan het de bedoeling is dat andere bloggers die op hun eigen blog overnemen, voorzien van een eigen antwoord. Op die manier ontstaat een ketting van reacties, of zoals Wikipedia stelt: een besmettelijk informatiepatroon. De meme die Karin Winters startte is: wat neem je je vooral NIET voor in 2009.

Nu had ik eigenlijk het voornemen om me niets voor te nemen, maar een verzoek van Karin kan ik niet weigeren. Daarom bij deze toch maar een niet-voornemen: ik neem mij voor om in 2009 NIET als hardloper mee te doen aan Tilburg Ten Miles. Ik durf me zelfs voor te nemen dat ik aan GEEN ENKELE hardloopwedstrijd zal deelnemen in 2009. Onderstaand beeld van mij zal dus niet te zien zijn het komende jaar (trouwens zo'n shirtje zou mij ook helemaal niet passen :-P):


Heb jij een goed niet-voornemen voor het nieuwe jaar? Ik ben benieuwd wat dat dan is. Schrijf er een berichtje over en de meme groeit en groeit. Dus kom op: Wilfred, Willem, Elke, Antoine, Serge, Marc, Jeroen, Miriam, Mar, Joël, Liek, Jef, Maarten, Annojo, Patrick, Margreet, John, Erno, en andere bloggers die dit bericht op de een of andere manier onder ogen krijgen...

18 dec 2008

Word & het groot dictee

Gisteravond vond het groot dictee der Nederlandse taal plaats. Persoonlijk vind ik het een vreemde wedstrijd die weinig van doen heeft met schrijf- of spellingsvaardigheid. Eerder is het een strijd om wie de beste is in het van buiten leren van rare regeltjes en vreemde uitzonderingen. Bovendien vind ik schrijven op zo'n manier (bijzonder onbekende en vreemde woorden inschatten zonder hulpmiddelen of spellingcorrectie) onnatuurlijk. En toch en toch, heb ik al een paar keer meegedaan. En ook ik maak, net als veel andere Nederlanders, massa's fouten bij het gissen naar de schrijfwijze van woorden waarvan ik tot dan toe nog nooit had gehoord.

Philip Freriks kon wat mij betreft de boom in met zijn dicteevoorschriften en ik besloot het dictee op mijn minilaptopje te maken. In mijn huiskamer bepaal IK de regels en niet Freriks, Hemmerechts (hoe schrijf je dat eigenlijk...) of Plasterk. Bovendien was ik ook benieuwd hoe goed de spellingcorrectie van Word zou scoren. Beter dan de meeste Vlaamse deelnemers?

De spellingcorrectie hielp mij de woorden 'Onze-Lieve-Vrouwekerk' en 'steilorige', onmiddellijk goed te schrijven. Bij echte giswoorden begrepen Word en ik elkaar niet. In die gevallen dan toch maar gegist en daarna wachten tot de jury de juiste schrijfwijze en verklaring zou geven.

Toen ik helemaal klaar was met het dictee en alles -op aanwijzing van de jury- in de Wordtekst verbeterde, bleek dat Word in deze JUISTE tekst maar liefst zeventien fouten aanwees. 'Voortsjokte' moet volgens Word als twee losse woorden geschreven worden, terwijl de jury van het dictee mij net had uitgelegd dat dat nu juist NIET moest. Van 'blingbling' maakte Word 'pingping'. Voor de constructie 'vroegeenentwintigste-eeuwse' had Word geen alternatief, maar rekende de goede spelling wel fout. En ook 'elusiever', 'getonsureerde', 'Saharaans' en nog zo wat woorden bleef Word hardnekkig met een rood kringellijntje onderstrepen. De winnaar van het dictee had maar acht fouten, negen minder dan Word.
Voor degenen die het gemist hebben, dat dictee, de volledige tekst is hier te vinden.

17 dec 2008

Swaffelen, swaffelde, geswaffeld

"Valt 1 april dit jaar in december?"dacht ik vanochtend toen ik in de krant las dat SWAFFELEN het woord van het jaar 2008 is geworden. Helaas was het vandaag echt 17 december en 1 april is lang geleden. En toch dat bericht. Bij SWAFFELEN hoort, volgens onze regionale krant, zelfs een heuse definitie, die niet zou misstaan in een woordenboekenspel:

Swaffelen: (van mannen) het geslachtsdeel laten slingeren en moedwillig tegen een object aantikken, o.a. met het oogmerk hierdoor een ander of zichzelf op te winden.

Er wordt al volop over geblogd, over dat swaffelen. Marc de Coster stelt dat het woord al in 1903 opgetekend is in het ‘Idioticon van het Antwerpsch Dialect’, hoezo woord van 2008? In Elsevier stelt René van Rijckevorsel in dit bericht dat Onze Taal en Van Dale hun reputatie te grabbel gooien door voor zo'n belachelijk woord te kiezen. Zijn ze nou helemaal beswaffeld! NRC doet in dit bericht alsof swaffelen het normaalste woord van de hele wereld is. En Geen Stijl beïnvloedde waarschijnlijk de verkiezing door een oproep te doen massaal op 'swaffelen' te stemmen.

Terug naar die regionale krant. Die plaatste een bericht over Benny van der Vlies uit Uden die -naar eigen zeggen- al minimaal zes jaar swaffelt. De uitspraken in dat bericht zouden zo de tekst voor een cabaretact kunnen zijn. Wat een mannenhumor.

BNN deed er nog een schepje bovenop. Kijk en oordeel zelf.


Binnenkort is er in Tilburg een Festival van het absurde. Het is te hopen dat niemand op het idee komt om Benny van de Vlies uit Uden uit te nodigen. Of zouden hij EN het woord van 2008 dan al lang uit beeld zijn? Ik ben benieuwd wat 2009 aan nieuwe woorden oplevert.

15 dec 2008

Reageren op mailinglijst: spam

Dat was even schrikken toen ik vanochtend mijn Fontysstudentenmail opende: maar liefst 80 mailtjes sinds gisteravond. Allemaal van studenten die ik niet kende. De aanleiding was me niet meteen duidelijk. Sommige mailtjes bevatten het verzoek te stoppen met deze mailserie, andere bevatten het verzoek om van de mailingslijst geschrapt te worden en bij weer andere ontsnapte na opening een boze stoomwolk: "stoppen, damn!!!". Er zaten ook twee mailtjes tussen van ICT-medewerkers die poogden orde in de chaos te brengen. De ene adviseerde om vriendelijk doch dringend een mailtje te sturen aan degene die deze spamstroom begonnen was, de ander dreigde met: "iedereen die nu nog reageert op deze mailserie, wordt voor twee weken uitgesloten van de Fontysmail!". Grote school, verschillende locaties, niet optimale communicatie? Hoe herkenbaar.
Wat was er aan de hand? Enkele studenten van de Hogeschool Personeel en Arbeid stuurden een mailaankondiging van een door hen georganiseerde workshop rondom jaloezie. Per ongeluk (of expres?) verstuurden ze dat mailtje naar iedereen met een Fontysmailadres (enkele tienduizenden?). Mensen die hierop reageerden, realiseerden zich niet dat ook dát mailtje weer bij iedereen in de postbus kwam. En ook op die mailtjes werd weer gereageerd. En zo ontstond in de Fontyswebmail een waar sneeuwballengevecht.

De mailtjes van de twee ICT-medewerkers bleken weinig effect te hebben, want ook daarna ging de mailstroom door. Er was één student die misschien wel het slimste mailtje stuurde, mogelijk op straffe van uitsluiting webmail. Zij mailde: "Heeft er dan echt niemand door dat de enige mails die je nu nog krijgt, gezeik van anderen zijn die blijven reageren! Stop met reageren, dan krijg je ook geen mails meer". En daarna stopte de mailstroom.

(Een paar uur na bovenstaand bericht is de mailstroom weer begonnen..... De teller staat inmiddels op ruim 200 mailtjes).

9 dec 2008

Inzet web 2.0 bij schrijfvaardigheid Nederlands HAVO/VWO

From Mosredna
Via de mailinglijst van de Kennisnetvakcommunity Nederlands werd deze oproep gedaan:

Wie van u maakt bij het schrijfonderwijs in de bovenbouw van HAVO/VWO gebruik van web 2.0-toepassingen en zou mij daarover meer informatie willen geven? Ik ben student aan de masteropleiding Nederlands en ben op zoek naar informatie hieromtrent. In vaktijdschriften en literatuur vind ik wel veel informatie over mogelijkheden, maar bijzonder weinig over succesvolle toepassingen en voorbeelden.
Wie van u gebruikt bijv. wiki's, google docs of andere web 2.0 toepassingen bij het schrijfonderwijs in de bovenbouw HAVO/VWO en zou mij daar meer over willen vertellen? Of heeft u misschien linken naar onderzoeken naar dit onderwerp? In de vaktijdschriften en vakdossiers kan ik niets vinden.Nu ben ik daar zelf ook erg benieuwd naar, vandaar dat ik via mijn weblog bij deze een oproep doe aan de lezers van dit blog. Wie van jullie heeft informatie over succesvolle toepassingen met de inzet van google docs, wiki's of andere web 2.0-dingen bij het schrijfonderwijs in bovenbouw HAVO/VWO? Of misschien zie je zelf mogelijkheden die je via een reactie op dit blog zou willen delen met anderen?

Als toelichting: leerlingen HAVO moeten voor schrijfvaardigheid aan de volgende eindtermen voldoen:
  • De kandidaat kan ten behoeve van een gedocumenteerde uiteenzetting, beschouwing en betoog:relevante informatie verzamelen en verwerken;
  • deze informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek, tekstsoort en conventies voor geschreven taal;
  • concepten van de tekst reviseren op basis van geleverd commentaar
In de praktijk komt dat erop neer dat zij een uiteenzetting, een betoog en een beschouwing moeten kunnen schrijven. Zelf kan ik me voorstellen dat je met name bij het revisie-onderdeel goed gebruik kunt maken van een wiki of van google docs. Maar ik ben erg benieuwd of anderen daar al ervaring mee opdeden in dit onderwijstype. En ook hoe ze dat dan deden.

Dus bij deze een oproep: wie o wie gebruikt voor deze onderdelen en bij dit onderwijs op een succesvolle wijze een web 2.0 toepassing? Je kunt reageren op dit bericht via de knop hieronder of via een mailtje naar mij (klik op mijn profiel voor mijn mailadres).

3 dec 2008

Onderzoek over woordassociaties

Aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) loopt momenteel een grootschalige onderzoek over woordassociaties. De onderzoekers zoeken zo'n 1800 mensen die willen deelnemen aan een klein onderzoek via internet. Iedereen die het Nederlands als moedertaal beheerst kan deelnemen. Het onderzoek is kinderspel: je krijgt 20 woorden te zien. Voor ieder woord worden 3 associaties (het eerste woord dat in je opkomt) gevraagd. Deelnemen kost je minder dan 10 minuten, en je maakt daardoor een hoop onderzoekers aan de Leuvense unversiteit gelukkig.

Om deel te nemen kan je op volgende link klikken:
http://www.kuleuven.be/lsa/

En hoewel deze universiteit écht de KUL heet, is dit onderzoek geen flauwekul, ook al deed prof. F.E.J. van Saemen van diezelfde KUL in het boek Elvis en de Snorrenepidemie onlangs anders geloven.

29 nov 2008

Schrijven

Mijn leerlingen van HAVO 4/5 moeten dit jaar heel wat 'afschrijven', zoals ze het zelf noemen. Een uiteenzetting, een betoog, een beschouwing, het is allemaal wat. Schrijven blijkt niet hun meest favoriete bezigheid. Het liefst schrijven ze korte teksten die niet teveel inspanning kosten, en liefst snel en niet teveel woorden en alsjeblieft op de computer, want dan kan de spellingcontrole aan.

Onlangs hadden wij in het literair café in Tilburg (Salon XVI) Koos van Zomeren te gast. Hij schreef en schrijft enorm veel. Tijdens het interview die avond vertelde hij hoe hij schrijft. Niet met de computer, want die is volgens hem ontzettend dom. Maar hij realiseert zich dat hij tot een uitstervende generatie nonelektronische schrijvers behoort. En hij blijkt niet de enige te zijn bij de NRC.

28 nov 2008

Vooral geen principes

Welk museum het was, weet ik niet meer, maar de herinnering en het gevoel staan me nog helder bij: vanaf verschillende schilderijen achtervolgden mij starende ogen die me niet los wilden laten, beklemmend en onwezenlijk. De maker van deze schilderijen bleek Charley Toorop te zijn. Later hoorde ik dat meer mensen een soortgelijke ervaring hadden met haar werk.

Charley Toorop (1891-1955) leefde in een tijd waarin de wereld regelmatig op de helling stond: de eerste feministische golf, de crisisjaren dertig, de eerste én de tweede wereldoorlog, de opkomst van nieuwe kunststromingen. Zij heeft ze allemaal bewust meegemaakt.

Om haar heen bouwde ze een indrukwekkende vriendenkring met o.a. Menno ter Braak, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. Daarbij had ze kortere of langere relaties met o.a. Roland Holst, Pyke Koch, Marsman en Arthur Lehning. En dan ook nog schitterend schilderen. Een bijzonder boeiende, krachtige en zelfstandige vrouw. En oh ja, ze was ook nog getrouwd en had drie kinderen, maar dat was bijzaak. Ik ben benieuwd hoe zij indertijd reageerde op de vraag "wat is uw meisjesnaam?".

In museum Boymans Van Beuningen in Rotterdam is een overzichtstentoonstelling van haar werk te zien onder de titel 'Vooral geen principes'. Er hangen 120 werken van Charley Toorop, waaronder bijna al haar zelfportretten. De tentoonstelling loopt nog tot 18 januari. Ideetje voor de kerstvakantie?

25 nov 2008

Woord van het jaar 2008

We naderen het eind van 2008 en dus komen er weer allerlei verkiezingen rondom 'het beste van' en het 'slechtste van'. En natuurlijk horen daar ook woordverkiezingen bij. Onze taal organiseert i.s.m. Dagblad De Pers en Van Dale een verkiezing van HET woord van het jaar 2008: dat ene woord dat in in 2008 opdook, het jaar karakteriseert en dat er vermoedelijk onlosmakelijk mee verbonden blijft. Wordt het wiiën, zweeftv, duivendakken, lifehacking of rokerskerk? Je kunt nog een paar weken in de voorverkiezing aangeven welke woorden volgens jou niet mogen ontbreken in deze verkiezing.

En natuurlijk zijn er ook mensen voor wie het glas half leeg is en die zich vooral bezighouden met irritaties die taal kan opwekken, zoals: irritaal. De schrijver achter dat blog organiseert een verkiezing van het irritantste woord van 2008. Wordt het goeiemoggel, doorcommuniceren, boeiuh, toedeledokie, of een ander ergerniswekkend woord? Ook op deze website kun je stemmen én woorden nomineren die nog niet in de lijst voorkomen.
Mocht je niet van woorden houden, dan kun je ook nog stemmen op het beste gebouw van 2008, de beste geschiedenisleraar van 2008, de beste nieuwssite van 2008, de beste fun- en gamesite van 2008, de beste bijbaanwerkgever van 2008, de beste of de slechtste politicus van dit jaar en nog heel veel meer. Straks komt er nog iemand die de beste verkiezing van de verkiezing van 2008 uitschrijft. Pffff.

21 nov 2008

Margritte 110

René Margritte zou vandaag 110 jaar zijn geworden, maar in 1967 gaf hij 'de pijp aan Maarten'. In mijn blogbanner zit een schilderij van Margritte verwerkt. Google attendeerde mij vanmorgen op zijn 'verjaardag'.

Pas nu ontdek ik dat dat schilderij 'La reproduction interdite' heet, de 'verboden reproductie'. Oeps! Bij deze verklaar ik, in de stijl van zijn pijpschilderij: het schilderij hiernaast is géén reproductie van dat schilderij.

20 nov 2008

Inburgering via technologische innovatie


Vandaag bezocht ik deze conferentie in het World Trade Centre (WTC) in Rotterdam. Dagvoorzitter Senay Özdemir merkte op dat de combinatie van een veelal islamitische inburgeringsdoelgroep en het WTC een gewaagde was. Maar het zou goed komen, want in één van de soera's in de Koran staat "Aan kennis heb je niets, als je die niet deelt" en dat was nu nét de bedoeling van deze dag.
En hoewel het marketeersgehalte hoog was en de kosten voor de conferentie sterk aan de prijs, waren er enkele onderdelen die me boeide en die ik graag deel.

Buurtlink
Organisatie Buurtlink ontwikkelde een buurtgerichte social networking site waarop buurtbewoners berichten kunnen lezen of plaatsen voor andere buurtbewoners. 'Buurt' wordt daarbij gedefinieerd als 'een cirkel van zo'n vier kilometer rondom jouw huis. Je voert je postcode in en dan verschijnen berichten uit jouw buurt op je scherm. Een account maken kan ook, maar realiseer je dat vanaf dat moment een googlemapje naast je naam komt te staan met daarbij een prikkertje waar jij woont. En dat is niet handig als je net een bericht gepost hebt dat je een alleenstaande vrouw van 78 bent en dat je van antiek houdt. Toch had nog nooit iemand hier bezwaar tegen gemaakt, stelde Marcel Wickel van Buurtlink.
Achterliggend doel van dit project is de leefbaarheid in buurten te verbeteren en ervoor zorgen dat mensen zich (nog) meer thuis voelen in Nederland. Een verrassend laagdrempelig project en vermoedelijk heel bruikbaar voor inburgering.

Rits je in
Ricardo Makosi, student aan de Qantm- gamedesignopleiding vertelde over het ontwikkeltraject van de door hem ontwikkelde inburgeringsgame. Hij won er in 2007 de IVI-prijs mee.

De directeur van de school voor educatie en inburgering van het ROC Tilburg noemt vaak drie G's die belangrijk zijn bij het succes van innovatieve projecten: docenten moeten volgens hem 'Gemak, Genot en Gewin' ervaren van veranderingen. Als die drie G's ontbreken, is de slaagkans van de innovatie gering. Ook gameontwerper Ricardo hanteerde drie G's als succesfactoren. Om aan te slaan bij jongeren moet een game: 'Grof, Geil en Grappig' zijn. Een klein verschil tussen serious gaming en andere innovatieve projecten? Bij het spelen van Ritsjein ontdekte ik dat het een game is die inderdaad grappig is en soms grof, maar dat geile heb ik niet ontdekt: ik werd virtueel Nederland uitgegooid omdat ik mijn inburgeringsexamen niet in een korte tijd haalde. ;-(
E-readers
Een e-reader is een apparaat ter grootte van een boek waarop je teksten kunt lezen. Het voelt alsof je een boek leest, want de technologie achter het scherm zorgt ervoor dat het heel zacht voor je ogen is. Je kunt kranten lezen via je e-reader. In Nederland is de NRC sinds maart van dit jaar verkrijgbaar in e-readerformaat. Maar je kunt uiteraard ook boeken lezen. In één E-reader kun je zo'n 200 boeken stoppen. Je kunt in die boeken aantekeningen maken, ze laten signeren door de schrijver, de tekst vergroten en meer. Wow, en dan ook nog: nooit meer sjouwen met kilo's boeken op vakantie en die ruimtevretende boekenkast de deur uit, want alles zit toch in mijn e-reader. Ik zou er wel een willen, maar ze zijn nog een beetje duur (rond 360$).

Macha van Dort van TNO deed een onderzoek naar E-readers en de betekenis daarvan voor uitgevers in Nederland. In Amerika zijn e-readers een hype. In Nederland wil het niet zo lukken. Er is nog maar weinig content (slechts 600 titels) voor ons kleine taalgebied en om die reden worden de dragers weinig verkocht. Maar volgens haar breken e-readers over uiterlijk drie jaar ook hier door en gaan papieren boeken de CD's en LP's achterna: langzaamaan verdwijnen omdat ze vervangen worden door digitale varianten. En natuurlijk komen er ook PP-netwerken waarin e-books worden gedeeld. Op kleine schaal gebeurt dit al onder studenten in het Engelse taalgebied.
Uitburgerquiz met i-pod touch

Tot slot was er een uitburgerquiz waarin onze kennis van andere culturen werd getest m.b.v. stemkastjes. Daarmee was een i-pod touch te winnen. Helaas moest ik vóór de prijsuitreiking vertrekken, maar edublogger Mar Gagenstein was zo aardig mijn spelnummer en dat van mijn collega te noteren. Stél dat ik deze game wel heb gewonnen, dan kan Mar voor mij die I-pod touch in ontvangst nemen. Maar als ik nou niets meer van hem hoor en hij plaatst van de week een review blog over de I-pod touch op zijn blog, dan weet ik dat ik vandaag nog meer gedeeld heb.

13 nov 2008

Uit de school geklapt: examens

Op dit moment heb ik er op drie manieren met onderwijs te maken: als docent Nederlands aan het HAVO; als ouder van een schoolgaande zoon die onderwijs geniet (zelf formuleert hij dat anders ;-P) en last but not least als student aan de masteropleiding Nederlands.

Afgelopen week was het toets- en examenweek. Voor zoonlief betekende dat een weekje 'chillen' want het enige wat hij deze week moest doen was twee toetsen inhalen. Oh ja, en een evaluatiegesprek. Daar zou hij wel eens even vertellen wie er allemaal niet goed les gaf en wat er allemaal 'saai' was en dat hij te weinig te doen had en wat er allemaal mis was met de organisatie en meer. Het kostte veel moeite hem ervan te overtuigen dat HIJ geëvalueerd werd en niet de school of de docenten. Maar verder wel een eitje, zo'n breekweek met maar één ochtend school. Als ouder heb ik daar wat meer moeite mee. Dat ging 'in onze tijd' toch anders. Is zo'n hele week echt nodig? Kunnen ze niet gewoon wat meer les geven of andere activiteiten opzetten?

Als docent: schoolexamens HAVO. Verbaasd was ik over de strakke organisatie, de regels, de tijdschema's, de onverbiddelijkheid soms. Maar in de loop van deze week zag ik steeds meer de noodzaak hiervan. Al die ge- en verboden geven rust. Mijmerend als tweede surveillant achterin de klas werd mij duidelijk dat mijn flexibile opstelling naar leerlingen in het verleden uiteindelijk zorgde voor onrust en nóg meer bakkeleien over het verleggen van nóg meer grenzen, want daarin zijn leerlingen op deze leeftijd experts. Ontdekte ik als docent nu en wist ik als ouder al lang.

Mijn eigen examen: argumentatieleer. Als docent kun je het niet maken op een spiekbriefje betrapt te worden, maar jé, wat had ik dat graag gedaan bij dit examen. Er waren zo verschrikkelijk veel termen en theorie die buiten geknald moesten worden en het nut ervan? Over een paar maanden toch weer vergeten. Het gaat toch om inzicht? Zou een spiekbriefje niet een prachtige minivorm van een openboektentamen kunnen zijn? Maar stel je voor dat ik betrapt zou worden? Wat voor Middelkoopeffect zou dat geven? Uiteindelijk dus maar niet gedaan. Redelijk gemaakt, denk ik. En nu maar hopen dat die docent het snel nakijkt.

Op mijn bureau ligt op dit moment ook twaalf uur nakijkwerk in de vorm van vijfentachtig schoolexamens Nederlands. En de leerlingen maar vragen: "Heeft u het al nagekeken?". Daar gaat mijn weekend.

8 nov 2008

Studiedag Levende Talen

Gisteren ben ik naar een studiedag geweest van Levende Talen, een taaldocentenvereniging waarvan ik sinds kort lid ben.

Het aanbod aan workshops was groot, maar helaas was het merendeel gericht op vreemde talen. Mijn collega Spaans baalde dan ook enorm dat zij té laat toestemming kreeg van haar baas om zich nog in te kunnen schrijven. Ik was gelukkig op tijd en kon dus de volgende twee workshops volgen:

- een digibord in het talenonderwijs door Ton Koenraad en
- mogelijkheden van web 2.0.toepassingen door Giedo Kusters


Digibord in het talenonderwijs

Ton Koenraad, docent aan de Hogeschool Utrecht liet een aantal toepassingen voor het talenonderwijs zien en noemde daarbij veel links. Hij schetste dat je, als je een tijdje met een digibord werkt, je veel content hebt die je mogelijk op allerlei plekken hebt staan. Het is erg handig als je je verzamelde links bij elkaar zet op één webplek. Hij noemde o.a. de toepassing symbaloo als mogelijkheid om je digitale content bij elkaar te houden. Je kunt hier de content op onderwerp, of op klas ordenen en daaraan meteen eigen kleuren koppelen waardoor het geheel snel visueel overzichtelijk is.

Ton liet o.a. de volgende sites passeren: Lingorilla voor het Duitse onderwijs. Scola, een programma dat kan zoeken naar woorden in films: erg handig voor het vreemde talenonderwijs. Spelletjes om Frans te leren vind je op realfrench. Ik voeg daaraan toe voor Spaans deze website van mijn collega en deze van een andere collega. Voor de verschillende talen is er natuurlijk ook heel veel te vinden bij Klascement en last but not least bij de communities van Kennisnet. Kennisnet ontbrak overigens in alle talen op deze bijeenkomst.

Aan het begin van de workshop vroeg ik of de presentatie online stond/kwam. Daar moest de presentator erg over nadenken. "Misschien in pdf" zei hij na enige aarzeling. Dat was jammer. Het had een mooi PR-middel kunnen zijn voor de zomercursus waarvoor hij meerdere malen reclame maakte.

Web 2.0 in het talenonderwijs

Presentator Giedo Kusters van het Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen antwoordde op mijn vraag naar een online presentatie: "Maar natuurlijk! Ben ik de enige die de wijsheid in pacht heeft?" en "Hoe kan ik u vertellen over web 2.0. als ik zelf niet van zins ben om te delen?". Het tekent de man. Bevlogen, overtuigd en inspirerend, zo was ook zijn verhaal. Hieronder staat zijn presentatie die natuurlijk ook op slideshare te vinden is.


Web 2 0 Nov2008
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: ren taalleraren)


Aan het eind van zijn presentatie kregen wij ieder een boekwerk mee waarin verschillende web 2.0 toepassingen staan die voor het onderwijs geschikt zijn. Van elke toepassing staat daarin een technisch fiche (zeg maar een 'klussenwijzer') en een didactisch fiche (zeg maar: waarvoor kun je dat gebruiken en hoe doe je dat dan, didactisch gezien). Het boek is via deze link te downloaden. En hier vindt je nog meer informatie over het hele project, inclusief powerpoints, handleidingen enz.

Rest mij nog enkele mooie links die Giedo in zijn presentatie verwerkte te noemen:
Dim dim, een web 2.0-toepassing speciaal voor het onderwijs. Je kunt hier beeld, geluid, een online whiteboard e.d. gebruiken met 20 mensen tegelijk, gratis.
Learnhub, een verzamelplaats van lesmateriaal. Er zit een sterke kwaliteitscontrole achter.
Edu20: Hiermee kun je je eigen school maken. Vooral geschikt voor kleine projecten waar je alles bij elkaar wil houden.
Qipit, een website waar je foto's van een volgeschreven schoolbord, of van leerlingenaantekeningen naar toe kunt sturen. Je krijgt het dan terug als Worddocument. Erg handig voor leerlingen als ze een les gemist hebben, maar ook handig voor docenten die hun bordaantekeningen óók via de ELO willen aanbieden of anderszins.
Earthquests zijn leuk voor aardrijkskunde, maar ook voor het talenonderwijs zijn er ongekende mogelijkheden met Google earth. Lees bijv. met de klas een roman en maak opdrachten in google-earth over de plaatsen waar het boek zich afspeelt. Voor het boek de Da Vinci Code bestaat al zo'n earthquest.
De website 23dingen waar je 23 oefeningen vindt in het gebruik van web 2.0-toepassingen. Ik voeg daaraan toe de 23dingenwiki van Kennisnet.
Giedo noemde nog veel meer toepassingen. Voor uitwerkingen: zie de website van REN Vlaanderen.

Zwolle is niet écht centraal in Nederland, het kostte mij veel reistijd (2,5 uur heen en 2,5 uur terug). Om die reden besloot ik om 15.00 uur aan de terugweg te beginnen en de laatste ronde workshops over te slaan. Was ik gebleven, dan was ik naar Antoine van Dinther gegaan en had ik het programma Exe uitgelegd gezien. Helaas! Een volgende keer misschien, of zelf flink oefenen en uitproberen via de Exe-cursus op zijn website.

Willem Karssenberg schreef ook een bericht over deze studiedag, en zelfs ook een tweede bericht en een derde. En ook Antoine van Dinther (van wie ik dus de laatste workshop miste) maakte een blogpost over deze dag.

2 nov 2008

Geen zin

Eigenlijk moet ik vandaag de hele dag studeren, want binnenkort heb ik mijn eerste tentamen i.k.v. de masteropleiding: argumentatieleer. Interessant, maar veel stof en veel werk.

En net als vroeger vind ik plots allerlei dingen op dit moment óók ineens belangrijk. Zoals de planten die dringend water nodig hebben, een wasje dat nog gedraaid moet worden, de vuilnisbak die nog naar buiten moet en meer. Hoe maak ik dat ik me 100% ga concentreren op dat wat ik moet doen? Mijn moeder zei vroeger in dit soort situaties: "Geen zin, dan máák je maar zin!". Maar hoe maak ik zin?

Even googlen en jawel gevonden: een plek waar je zin kunt maken. En als je een keertje flink je zin wil doordrammen, kun je ook hier terecht. Totdat iemand anders iets zinnigers heeft te vertellen natuurlijk. De website is gemaakt i.k.v. een andere masteropleiding (gekoppeld aan de Rietveld academie). En de rustgevende vogeltjes op die site vertellen me dat ik nu écht met mijn neus in de boeken moet. Hetgeen ik dan nu ook maar ga doen. Zucht.

1 nov 2008

"Geeft niet, hoer!"

Jaren geleden gaf ik Nederlandse les aan jongeren die nog niet zo lang in Nederland waren. Zij maakten soms taalfouten waar we met de hele klas erg om moesten lachen. En die -doordat we die fout bespraken- daarna ook zelden meer gemaakt werden.

Zo herinner ik mij het Bosnische meisje dat tegen haar advocaat zei: 'Bedankt voor uw gulp', waarop de advocaat naar de rits van zijn broek keek en verbaasd bloosde. Of de Roemeense leerlinge, gezegend met een enorme derrière, die tegen een bankmedewerkster zei: 'Ik wil geld afhalen van mijn cont'. Waarop de bankmedewerkster de spontane lachstuipen kreeg. De leerling in verwarring want ze had niet anders gedaan dan een truc die ze vaker toepaste: haal wat a's en o's weg van Latijnse woorden en je krijgt al gauw een Nederlandse variant van het woord. Dat werkte ook zo bij 'factura', 'scola' en andere woorden. Maar in dit geval dus niet.

Ook maakte een Marokkaanse leerlinge een enorme scène mee in de bus op weg naar school. Iemand was per ongeluk op haar tenen gaan staan bij het passeren en die bood haar excuses aan. Mijn leerling had daarop gereageerd met 'Oh, geef nie, hoer!' gevolgd door een vriendelijke lach. Die werd beantwoord met een scheldpartij van de andere kant. Mijn leerling snapte niet waarom. Na mijn uitleg wel. En daarna zou ze nooit meer 'hoer' zeggen als ze 'hoor' bedoelde. En ook niet bij de uu van huursubsidie. Want, zo had haar boerman gezegd: dáárvoor kon je in Nederland geen subsidie krijgen.

Aan deze scènes moest ik denken toen ik dit bericht las uit het AD. Een Hageneers zou tegen een agente hebben gezegd 'Goed gereden, hoer!' De agente klaagde hem aan. Hij beweerde dat hij in plat Haags 'Goed gereden, hoâh!' (Goed gereden, hoor) had gezegd. De rechter sprak hem vrij omdat ze dit aannemelijk vond. Ik betwijfel of hij er iets van geleerd heeft, zoals mijn leerlingen indertijd.

27 okt 2008

Tips van de bloggende jufVandaag hield bloggende juf Elke Das een presentatie voor de eerstejaars studenten van onze opleiding Onderwijsassistent. Ze hield een enthousiast verhaal waarin ze o.a. besprak waarom zij blogt, hoe zij blogt, welke soorten blogs er zijn en wat je kunt doen aan trollen en viagra. Ze gaf ook schrijftips voor blogpost die de eerstejaars studenten binnenkort gaan schrijven i.k.v. hun stage.

Volgens Elke vormen zeven woorden de kern van het bloggen: blog, post, comment, wingin' it, RSS, identity en privacy. Van 'wingin' it' had ik nog nooit gehoord. Sinds vandaag weet ik wat het is: doen alsof je het kunt en heel rustig een beetje meespelen, totdat je je competent genoeg voelt om helemaal mee te doen.

Haar presentatie is hier te bekijken. Eigenlijk is het een soort 'nazorgwiki'. Elke heeft gevraagd of met name de studenten en de coaches die er vandaag bij waren een reactie willen achterlaten in die wiki. Dus studenten en coaches.... kom maar met je tegenprestatie....

23 okt 2008

SMS-diensten in het onderwijs

Onlangs ontving ik een verlate reactie op mijn eerdere vraag naar ervaringen met SMS-diensten in het onderwijs. De reactie kwam van Karianne Vermaas die voor Kennisnet een onderzoek ging doen naar de inzet van SMS binnen het onderwijs. Ze vroeg me naar mijn ervaringen met SMS-diensten. Helaas kon ik haar niet helpen, want nog steeds is er bij het ROC Tilburg geen SMS-dienst ingevoerd. Maar ik kon haar via het netwerk van Kennisnetambassadeurs wel in aanraking brengen met andere ROC's. Karianne heeft daarna verschillende onderwijsinstellingen bezocht en hen bevraagd op hun ervaringen.

Onlangs rondde zij haar onderzoek af en ze schreef over dit onderzoek een zeer leesbaar en bruikbaar verslag dat hier te vinden is. In het verslag vind je een overzicht van onderwijsinstellingen die gebruik maken van een SMS-dienst, een interview met betrokken, maar ook een uitgebreid overzicht van sms-diensten die in Nederland aangeboden worden, de kosten per aanbieder, de verschillen van de aanbieders alsook een overzicht van instellingen die gebruik maken van een SMS-dienst.

De website waarop dat verslag te vinden is bevat nog meer mooie zaken over allerlei soorten mobiele onderwijsdiensten. Gauw kijken: http://www.mobieleonderwijsdiensten.nl/

20 okt 2008

Hergebruiken materiaal

Zeven jaar geleden maakte ik voor mijn toenmalige NT2-cursisten digitaal lesmateriaal rondom 'Zakelijke Correspondentie'.

Het was een website met theorie, voorbeeldbrieven en -zinnen, maar vooral ook veel Hot Potatoe-oefeningen. Mijn cursisten van toen vonden het prachtig materiaal, ze konden er zelfstandig mee werken en dat gaf mij de mogelijkheid individuele ondersteuning te bieden i.p.v. klassikaal les te geven.

Het materiaal stond online op een van de websites van het ROC Midden-Brabant. Door de nieuwe huisstijl en naamsverandering van dit ROC, is de website plots niet meer te benaderen. Het was oud materiaal: er staat bijvoorbeeld niets in over digitale zakelijke communicatie, zelfs het onderdeel e-mail ontbreekt. Geen probleem dat dat materiaal niet meer bereikbaar is dus, dacht ik.

Maar de afgelopen maanden heb ik uit heel Nederland en België mailtjes ontvangen van docenten die me vroegen waarom het materiaal niet meer te bereiken was, want het werd nog steeds veelvuldig gebruikt. Zelfs het CWI uit één van de grote steden in Nederland mailde mij met het verzoek het onderdeel sollicitatiebrieven weer online te plaatsen of eventueel zelfs op hun server.

Hoewel ik zelf vind dat het materiaal enigszins gedateerd is en nodig aanvulling behoeft, plaats ik het op veler verzoek dan toch maar opnieuw online. Het materiaal is hier te vinden. Mocht je de link ooit nog eens kwijtraken: ga dan naar onze digitale étalage: www.contentinopel.nl, kies vervolgens voor 'websites met leeractiviteiten' en daarna voor 'zakelijke correspondentie'.

8 okt 2008

Dat is nou aardig

Op dit blog is het wat rustiger geworden. Sinds een paar weken sta ik namelijk weer voor de klas, lessen aan vijf HAVO bij het VAVO. Ook volg ik zelf lessen bij de Fontys Masteropleiding Nederlands. Ik vind het fantastisch en ben blij dat ik deze keuze gemaakt heb. Wat is er nou mooier dan middenin het primaire proces te staan?

Ik merk dat ik het voorbije jaar als stafmedewerker veel gemist heb: contacten met leerlingen, collega's met wie je veel kunt delen, het ritme van lesuren en pauzes in een lesgebouw, de geur van krijtjes, het vrolijke gekwek in de gangen, de vriendelijke en behulpzame concierges en mediatheekmedewerkers. Heerlijk!

Zelf lessen volgen is ook leuk. Hard werken wel: in theorieën duiken, je verdiepen in onderwijsprogramma's en waarom het op die manier zou moeten of juist niet. Vakinhoudelijke verdieping in argumentatieleer, debatten, maar ook in de tweede fase, het studiehuis,. Gesprekken met leraren van andere scholen. Beetje klieren met medestudenten bij dat college van die man die al jaren hetzelfde verhaal vertelt en vergeten is wat de 'actuele beginsituatie' is van de mensen in de zaal: leerlingengedrag.

Maandag was het 'de dag van de leraar'. En de directeur van de school waar ik lessen verzorg, had voor iedere docent een cadeautje: Max, het intelligente poppetje dat leraren kan verlichten bij het sjouwen met tassen, readers, mappen en meer. Max heeft in zijn hoofd een USB-aansluiting en via zijn kop kun je dus veel van je mappen, readers en tasinhoud mobiliseren in miniformaat. Voorkomt veel gesjouw en geeft verlichting. Leuk idee van de directie. Ik waardeer zo'n gebaar zeer.

5 okt 2008

Kinderboekenweekfeest

Vandaag was op de school voor Onderwijs en Kinderopvang van het ROC Tilburg, een kinderboekenweekfeest met als thema: poëzie. Bibliotheek Midden-Brabant, boekhandel De Zevensprong en boekhandel Selexyz Gianotten tekenden voor de organisatie. Een belangrijke rol was weggelegd voor de tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent. Zij hielden allerlei soorten poëzieworkshops. Kinderen konden kiezen uit: het maken van een rap, maken van multimediaverzen, het oplossen van reebussen, poëziepuzzelen, verhalen verzinnen, poëzieraadselen en nog veel meer.

Natuurlijk waren er ook bekende kinderboekenschrijvers: Bies van Ede, Frank van Pamelen en Harmen van Straaten. Ook zij hielden presentaties en workshops voor kinderen. Hieronder een impressie in twee filmverslagen:19 sep 2008

Mevrouw Van Dale Wacht Op AntwoordMeneer Van Dale Wacht Op Antwoord is een ezelsbruggetje dat je kunt gebruiken om te onthouden in welke volgorde je bepaalde rekenkundige berekeningen moet uitvoeren. Sinds kort is er ook mevrouw Van Dale, althans, zo noem ik haar maar even voor het gemak. Meneer Van Dale helpt met rekenen, mevrouw Van Dale helpt je met taal.
Al enige tijd kon je op de website van Van Dale eenvoudige zoekopdrachten opgeven. Sinds kort kun je ook uitgebreider zoeken in het hele woordbestand van Van Dale, zelfs in de vertaalwoordenboeken van Frans, Duits en Engels. Vanaf 1 oktober alleen toegankelijk voor abonnees, maar tot die tijd kan iedere geïnteresseerde hier gratis gebruik van maken. Je moet je hiervoor wel registreren.

13 sep 2008

Gedichten op straat in Google maps

Een tijdje geleden schreef ik over een project van Tilburgs stadsdichter Frank van Pamelen. Samen met kinderen van Tilburgse basisscholen, wil hij in het Guiness book of records komen met het langste gedicht ter wereld. Vandaag bezocht ik de website van zijn project. Tot mijn opgewekte verbazing zag ik dat hij gebruik maakt van een google map waarin hij filmpjes met gedichten plaatst.
Poëzie hoeft niet elitair en hoogdravend te zijn. Gedichten kunnen zo maar op straat liggen, poëzie is van iedereen, lijken de hoofdgedachtes van dit project. Kijk maar op de website van het project. Het gedicht van de brugwachter (nr. 14), roeien (nr. 11) en dat van de Katterug (de naam van een lelijk gebouw in Tilburg, nr. 9) vind ik de leukste.
En óf dat alles mooi aansluit bij het thema Zinnenverzinzin van de a.s. kinderboekenweek die van 1 t/m 11 oktober plaats vindt! Op de eerste zondag in die week is er een groot boekenweekfeest bij de school voor onderwijsassistenten van ROC Tilburg, samen met de bibliotheek, boekhandels, Frank van Pamelen, en heel veel studenten die workshops voor kinderen organiseren.
De studenten van de opleiding Onderwijsassistent werken op dit moment al druk aan de voorbereidingen van de workshops én aan filmpjes met straatinterviews over de kinderboekenweek. Binnenkort op Youtube.

12 sep 2008

Helpdesk en videokanaal

Collega Kennisnetambassadeur Tys Broekhaus van ROC de Leijgraaf vond het tijd dat er een Nederlandse vertaling kwam van het bekende Deense filmpje middeleeuwse helpdesk. In dat filmpje vraagt een monnik aan de helpdesk hem uit te leggen hoe een boek precies werkt. De vergelijking met een helpdesk voor computervragen is evident.ROC de Leijgraaf plaatste het filmpje op hun eigen Youtubekanaal én op hun eigen Viddlerkanaal. Even doorzoeken bij Youtube en Viddler en dan blijken meer ROC's inmiddels schoorvoetend een eigen kanaal te maken. Zie bijvoorbeeld het Novakanaal bij Viddler, ROC Aventus toerismekanaal.

Trendmatchers presentaties en adviezen beginnen vruchten af te werpen..... Zijn er nog meer ROC's met een eigen videokanaal bij Youtube, Viddler, Vimeo of elders?

9 sep 2008

Kort en krachtige web 2.0- trainingen

Het interne trainingscentrum van ROC en MBC Tilburg organiseert de komende maanden kort en krachtig web 2.0-trainingen. Dit alles onder het motto: Web 2.0, goed voor je onderwijs. Deel je werk met anderen.

Het idee voor deze korte 'hoewerkthets' hebben we overgenomen van ROC Aventus waar ze 'cup-a-soup-training' heten, vanwege het tijdstip waarop ze gegeven worden. We doen het op dezelfde tijd, met een andere naam. Op het weblog van ons trainingscentrum staat o.a. van welke web 2.0-toepassingen een kort-en-krachtig-training wordt aangeboden.

Medewerkers van MBC en ROC Tilburg kunnen op ons intranet vinden waar en wanneer de trainingen plaats vinden. En natuurlijk gaan we ervoor pleiten om ontwikkelde materialen beschikbaar te stellen via onze digitale étalage Contentinopel, zodat andere docenten (van binnen of buiten ons ROC en VMBO) er ook gebruik van kunnen maken.

5 sep 2008

Prosumers van video: zet je leraar aan de schandpaal

Las gisteren bij Pierre Gorissen een bericht waarin hij schrijft uitgenodigd te zijn door de NCRV een eigen videokanaal te beginnen bij Nederland P. En dat blijkt niet 'Nederland Pierre' te zijn, maar 'Nederland Publiek'. De NCRV nodigt gericht mensen uit prosument (samentrekking van producent en consument) of zelfs omroepdirecteur te worden en Pierre is er daar een van.

Vandaag las ik dat TMF op hetzelfde idee is gekomen, maar zich daarbij vooral richt op jongeren. En hoe kun je dat beter doen dan ze uit te nodigen hun leraar lekker voor schut te zetten? Op deze TMF-website worden jongeren opgeroepen filmpjes te maken van leerlingen die de klas uitgestuurd worden. In dit bericht wordt zelfs beweerd dat daar een laptop mee te winnen valt. Behalve de eruitstuurfilmpjes, kun je bij TMF ook filmpjes inzenden van een ‘lekkere leraar’. Daarmee valt een avondje stappen voor de hele klas mee te winnen.

Moet je dit nu zien als een hedendaagse variant op de tekening hiernaast? Die werd in 1988 gemaakt door een Turkse leerling uit de allereerste klas waar ik ooit les aan gaf. Ik heb hem bewaard als herinnering aan die periode. En ja, hij lijkt op wie ik toen was: spits neusje, staartje, Turkse broek en blijkbaar zei ik toen erg vaak dat ik de baas was. Ja, je moet wat als je orde wil houden als beginnend leraar.

Die TMF-wedstrijd maakt het er voor de beginnende leraren van nu niet gemakkelijker op. Mijn tekening werd alleen gezien door die klas en dus niet door collega's, andere leerlingen, de hele wereld.

Ook is er nogal wat discussie over de strafbaarheid van deze actie. En er zijn zelfs léérlingen die hier aangeven dat het geen leuke noch een handige actie is van TMF. Gelukkig duurt het maar tot 19 september.

4 sep 2008

Masterlijke opleiding

Gisteren mijn eerste collegedag gehad bij de masteropleiding Nederlands bij Fontys. De opkomst voor alle masteropleidingen bleek overweldigend. Zo'n vijfhonderd docenten hadden zich ingeschreven. (in andere jaren waren dat er hooguit 150).
De deelnemers kwamen uit heel Nederland. Sommigen zelfs van uren reistijdverweg: uit Enkhuizen, Emmen, Maastricht. Reden: Fontys Tilburg blijkt de enige instelling in Nederland te zijn die een masteropleiding in deeltijd aanbiedt. Maar ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een Plasterkbeurs is mogelijk een verklaring voor het hoge aantal inschrijvingen.

Die giga-opkomst was schrikken voor de docenten van Fontys. En improviseren geblazen (geef maar eens college in een zaal met 180 plaatsen aan zo'n 500 leerlingen). Maar dat bleken ze te kunnen. Na een korte instructie, waarbij de helft van de mensen moest staan, werd uiteengegaan in drie groepen.

De meeste studenten bleken uit het VO en PO te komen. De inschrijvingen uit het BVE-veld waren minimaal. Dat was eerder door de IB-groep ook al geconstateerd. Plasterk wil nog uitzoeken waar dat door komt. De gister veel gehoorde reden van die enkele ROC-docenten was: wij zijn niet geïnformeerd op onze school. Docenten uit VO en PO bleken vaak getipt of zelfs geadviseerd te zijn door hun directies, teamleiders of via interne communcatiekanalen.

In mijn 'klas' bij Nederlands zaten 35 studenten: oud (50+) en jong (19-), net afgestudeerd aan de tweedegraads opleiding of decennia her. Drie van een ROC, alle anderen uit het VO. Veel vrouwen, maar ook enkele mannen. En bijna iedereen gaf aan een verdieping van zijn vakinhoudelijke kennis te willen opdoen, klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging.

Ik heb gesmuld van een college over argumentatieleer (wat een geweldige docent), veel geluisterd bij een college vakdidactiek en me verbaasd over het improvisatievermogen van de docenten algemene onderwijskunde (die alle 1stejaarsmasterstudenten tegelijk voor hun neus kregen).

Nee, ik heb me maar even niet gestoord aan het al of niet inzetten van ICT binnen deze opleiding. Dat zal in vervolgberichten mogelijk nog aan bod komen. Ik heb me voorgenomen me er niet aan te storen, maar me te richten op kansen. Voor het vak digitale vaardigheden heb ik een vrijstelling. Maar mij werd tijdens de intake wel gevraagd of ik misschien een college over literatuur en internet wilde geven. En over de inzet van web 2.0 daarbij, dacht ik meteen.
Wordt vervolgd.

2 sep 2008

Dag van de leraar

Op 5 oktober schijnt het de 'dag van de leraar' te zijn. Dat meldde de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) vandaag in een nieuwsbrief. SBL organiseert die dag allerlei activiteiten in het Openluchtmuseum. Met de Dag van de Leraar wil deze stichting het imago van het leraarsvak verbeteren en het belang van goede leraren benadrukken door de beroepsgroep op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Zondag 5 oktober zijn er activiteiten voor en door docenten in het Openluchtmuseum in Arnhem en op 6 oktober is het de bedoeling dat er activiteiten op de scholen plaats vinden. Dus directies: mooie aanleiding om jullie leraren eens lekker te verwennen!

Het thema op 5 oktober is inspiratie. Leraren bieden andere leraren activiteiten aan als: wandelcoachen; goochelen tijdens lessen wiskunde; workshop de winst- en verliesrekening van je loopbaan (door Marc Vermeulen); workshop anders kijken anders doen; stoelmassage en nog heel veel meer. Hier vind je de rest van het programma en hier kun je je aanmelden voor een gratis kaartje voor 5 oktober.

31 aug 2008

Weer studeren

Yes! De kogel is door de kerk! Voor een dag per week heb ik ontslag genomen en ik ga weer studeren: de masteropleiding Nederlands bij Fontys. Mijn eerste college is a.s. woensdag.

Wel even wennen die Fontyslerarenopleiding. Aardige docenten met wie ik tot nu toe gesproken heb. In de gang dossierkasten vol met scrypties, die doen vermoeden dat het digitale tijdperk hier nog niet is doorgedrongen. Een website (http://www.fontys.nl/) waar je niets kunt vinden (probeer maar eens een link te vinden naar de site voor de masteropleiding). Maar wel een programma dat mij enorm aanspreekt. En daar ging het toch om. Geweldig om niet alleen in mijn vrije tijd met literatuur bezig te zijn, zoals bij Salon Seize en bij rondomTwater.
Digitale vaardigheden staan ook op het programma, "maar daar krijg jij uiteraard een vrijstelling voor", stelde de opleidingscoördinator. Of misschien dat : jij met jouw achtergrond wel een gastcollege literatuur en internet wil verzorgen?". Top.
Voor de 'Plassterkbeurs' was ik net te laat, zoals velen met mij uit het MBO. Docenten uit het PO en VO wisten wel massaal de weg te vinden. Mogelijk komt er een nieuwe tranch in januari.

31 augustus, 4e blogdag

Volgens Karin Winters is het vandaag Blogdag. Het is dan blijkbaar de bedoeling dat ik 5 andere weblogs aanprijs. Omdat het vandaag weer even zomer was, lees ik dit bericht nu (om 22.00 uur) pas. Op de valreep dus snel mijn vijf aanbevelingen voordat de dag weer voorbij is.

Henk Kuiper met zijn blog over duurzaamheid en milieu
It is one small step, voorheen 23 dingen, van bibliotecaris Petri
Marc de Koster met zijn blog over de Nederlandse taal
Mevrouw Mikmak vanwege haar vrolijkmakende blog
Gadgets en onderwijs van Annet Smith over gadgets en onderwijs

Zo he he, dat is maar net op tijd.

28 aug 2008

Vertaalprogramma

Vandaag ontving ik een lachwekkend spammailtje met een tekst die recht uit een slechte vertaalmachine komt:

"Ons product is dat "wonder" die u verwacht voor een vergroting van uw taille. Veiligheid is een PowerEnlargeSystem uitbreiding systeem dat het mogelijk maakt een man te bereiken precies."

Wat vertaalprogramma's al niet kunnen beloven. Qua taille. En dan nog precies ook.

Eerder circuleerde een phishing mailtje van de Postbank van mogelijk dezelfde vertaalmachine. Dat mensen daar in trappen....

25 aug 2008

ROC Tilburg en waarom

Afgelopen vrijdag deelde mijn werkgever officieel aan het personeel mee dat het ROC Midden-Brabant voortaan ROC Tilburg heet. Het Midden-Brabant College VMBO), waar ik ook voor werk, verandert niet van naam. Ik maakte een paar opnames tijdens deze bekendmaking.

Tot mijn verrassing hoorde ik dat iedereen die werkt voor zowel ROC als VMBO, valt onder een overkoepelende stichting met de naam: 'Onderwijsgroep Tilburg' . Mijn e-mailadres krijgt om die reden een dubbel aantal tekens en wordt: mverhaaren at onderwijsgroeptilburg.nl. Ik vraag me af of dat leesbaar op een standaard visitekaartje past ....

In de video vertelt voorzitter van het College van Bestuur het waarom van deze naamsverandering.Het nieuwe logo is ontworpen door een groepje studenten van Sint Lucas in Boxtel.

22 aug 2008

Mijn vakantieboekenplankNu mijn vakantie voorbij is, merk ik dat ik weer minder lees. Foute boel, want dat vele lezen in de vakantie werkte erg ontspannend en verrijkend. En heel eerlijk: papier leest een stuk prettiger dan de lichtbak van een monitor waar ik voor mijn werk en voor mijn lol vaak in tuur.

Via de cursus web 2.0 van Kennisnet maakte ik kennis met Librarything. Dat is een digitale interactieve catalogus. Je kunt hier je leeservaringen delen met andere lezers, boeken voorzien van commentaar, recensies schrijven, beoordelingen geven. Ook kun je in contact komen met lezers met dezelfde interesses, discussies voeren, je aansluiten bij een groep, tijdsbeelden bekijken (welke boeken worden op dit moment veel gelezen) en meer.

Alle boeken die ik deze vakantie heb gelezen, heb ik ingevoerd in Library Thing en voorzien van commentaar. Librarything maakt daarvan een persoonlijke, interactieve catalogus. Er is ook widget voor blogs, de mijne is te vinden rechtsonderin de zijbalk van deze blog.

Meer weten over Library Thing? Volg dan hier de rondleiding.

20 aug 2008

onThulling


Overmorgen zou ons, het personeel van het ROC Midden-Brabant, een onthulling te wachten te staan. Dan zou namelijk de nieuwe naam bekend gemaakt worden van onze onderwijsinstelling. Maar waar de PR-afdeling niet aan gedacht had, is dat gevelbelettering voor iedereen te zien is. Een beetje oplettende journalist zag dus drie dagen voordat het mocht de nieuwe naam en publiceerde die in de regionale krant.

ROC Tilburg, het is wel even wennen: geen verwarring meer met ROC Midden Nederland, of West-Brabant. Niet meer de vraag "Midden-Brabant, aan welke stad moet ik dan denken?". En wat gaat er nu gebeuren met onze afdeling in Waalwijk? En dan die vermaledijde T waar kunstenaars Willem van de Nadort en Guus Voermans verschillende cartoons over gemaakt hebben, waarvan dit de leukste is.

Ik had al zo mijn vermoeden over die nieuwe naam en had via internet ontdekt dat de domeinnaam 'ROCtilburg' door een medewerker van het ROC was geregistreerd. Ik ben benieuwd wat er nu vrijdag a.s. onthuld gaat worden. Of zou iedereen nét doen alsof ze het nog niet wisten? Of maakt de PR-afdeling er een omgekeerde onthulling van, dat ze de gevelbelettering gewoon weer inpakken?

15 aug 2008

De jaren tachtig

Wijnand Duyvendak zei bij zijn aftreden dat er een maatschappelijk debat moet komen om Nederland met de ‘onverwerkte jaren tachtig’ in het reine te laten komen.

Op dit moment is er een tentoonstelling over Tilburg in de jaren tachtig onder de titel Allemachtig Tachtig. Voor mij een feest van herkenning. Te zien zijn de krakersacties (waar ik langs de zijlijn bij betrokken was); de telefonische alarmlijn waarmee we - als dat nodig was- in een half uur een paar honderd mensen op de been konden brengen; actieorkest de 'fanfare van de eeuwigdurende bijstand' met wie ik regelmatig op pad ging naar demonstraties en daar flyerde (want helaas kon ik geen instrument bespelen) en nog heel veel meer. Ook brave dingen zoals studenten die de komst van Bhagwan simuleerden, de stadsvernieuwing/vernieling door gemeente en projectontwikkelaars. Braaf en heel parlementair en we mogen nog elke dag 'genieten' van het resultaat.

Inbraken om achtergehouden informatie boven tafel te krijgen, bedreigen van ambtenaren, werpen van molotovcocktails, gewelddadige acties richting huisjesmelkers, ik zag het om me heen wel eens gebeuren, maar heb er nooit aan deelgenomen. Geweld gebruik je niet, tenzij het van levensbelang is, dat is en was voor mij zo klaar als een klontje. Zo meneer Duyvendak, dat waren mijn bekentenissen, nu de rest nog.

Maar er waren ook mensen die op een andere manier probeerden de wereld te verbeteren. Ook buitenparlementair, maar anders. Een van de markantste daarvan was ongetwijfeld Henk Kuiper. Hij verzette zich in die jaren met hand en tand tegen 'de maatschappelijke dwang tot consumeren' en zette zich met hart en ziel in voor het milieu. Op een wel heel ongebruikelijke wijze. Hij startte een micronatie 'Huttonia' waarin hij de wereldse consumptiedrang van het grootkapitaal wilde bestrijden. Hij hield er een Wikipediapagina aan over. Hij ontving bezoekers aan wie hij vertelde wat zijn kijk op de wereld was en hoe we met zijn allen gen.... werden door de commercie.

Of hij daarbij buitenparlementair bezig was? Ja. Of iemand daar last van had? Nee. Werd hij gekoesterd in Tilburg? Nee: op alle mogelijke manieren werd geprobeerd hem juridisch en politiek aan banden te leggen door overijverige ambtenaren die de wet probeerden aan te passen om zo'n vreemde snuiter in het gareel te krijgen. Op de tentoonstelling Allemachtig Tachtig is bijgaande foto van hem te zien.

Henk is nog steeds actief in het bestrijden van consumptiedrang en hij zet zich -met dezelfde passie als toen- in voor het milieu in de stad. Ook is hij een fanatiek blogger geworden. Op zijn blog zijn filmpjes van toen en nu over hem te zien die gemaakt zijn voor het programma Showroom.

En Henk, speciaal voor jou: ik verdien met deze blog ook HELEMAAL NIETS.... behalve dan misschien het genoegen van reacties. Ga vooral door met wat je doet en laat je niet weerhouden door stugge ambtenaren of politici. Vooral niet degenen die zich nu buigen over de vraag hoe ze moeten formuleren welke buitenparlementaire acties wél en welke niet door de beugel kunnen.

11 aug 2008

Het langste gedicht ter wereld

Golliepoapenstadsdichter Frank van Pamelen wil het langste gedicht ter wereld maken, samen met alle basisschoolkinderen van Tilburg. Het project heet Eeuwig Vers. Het project start in de kinderboekenweek van oktober a.s. en het ligt in de bedoeling dat alle deelnemende kinderen in mei hun medewerking aan dit langste gedicht laten zien. Dat moet gaan plaatsgrijpen op dezelfde plek als waar ik vorig jaar een poëzie-evenement organiseerde.

In onderstaand filmpje legt Frank van Pamelen uit wat hij precies van plan is. Er is trouwens ook een website van dit project. Daar is te zien dat CiST, Tilburg Z en Gilaworks mede-organisatoren zijn van dat eeuwig vers. En misschien dat de school voor onderwijsassistenten van ons ROC hier ook nog een rol in krijgt.

10 aug 2008

De wet op internetIn september 2008 verschijnt 'De wet op internet', een boek van Arnoud Engelfriet. Hij is gespecialiseerd in internetrecht en intellectueel eigendom. Verschillende edubloggers raadplegen en citeren hem vaak.

In het boek komen de onderwerpen aan de orde die ook centraal staan op zijn blog: wetgeving op internet; aansprakelijkheid voor bloggers en forumsites; privacy en profielensites; auteursrecht op internet; computercriminaliteit; virtuele wereld, echte wet en veel meer. Het verschijnt zowel in 'oldschool' boekversie als in e-bookvorm. De papieren versie kost € 24,95 en de e-bookversie € 9,95.

Tot 1 september is het mogelijk voor in te tekenen op dit boek, waarmee je het met vijf euro korting en zonder verzendkosten krijgt toegestuurd.

7 aug 2008

Topical 160: welke stad is dit?

Janien Benaets van de Sausage Machine, doet een oproep tot het schrijven van een vakantieraadsel in de vorm van een topical-160. Op haar eigen blog staat de eerste.

De topical-160 is een speciaal sms-gedicht. Een minigedicht van exact 160 tekens, net als in een smsje. Meer info vind je bij: www.precies160.nl waar je ook ter plekke een 160je in kunt dienen, of kunt beoordelen.

Janien vraagt ‘Wie waagt zich aan een topical-160?'. Janien, bij deze neem ik het zakdoekje op. Over welke stad gaat dit?

31 jul 2008

Eerste Nederlandse les

Toen ik nog docent NT2 was, gebruikte ik voor de hoger opgeleide cursisten de Delftse methode. Een methode die fantastisch werkte voor die specifieke doelgroep. Zelf zou ik graag via dezelfde methode beter Italiaans willen leren, dus als iemand een suggestie heeft over waar ik dat zou kunnen volgen(liefst online), graag een reactie!

In een van die DM-lessen stond: "Nederlands is een gemakkelijke taal. Alle talen zijn trouwens gemakkelijk. Rekenen is pas moeilijk". Zinnen die altijd veel protest en discussie opleverden. En DAT was ook precies de bedoeling van deze communicatieve methode.

Op Youtube vond ik een vermakelijke 'eerste les Nederlands' voor franstaligen. En blijkbaar hanteert ook deze 'docent' de stellng dat Nederlands een gemakkelijke taal is c.q. niets voorstelt voor een franstalige (Belg). En en passant deelt hij nog wat katten uit naar de Vlamingen. Om het filmpje te kunnen volgen is een taalniveau Frans op ongeveer B1 wenselijk.Enne, als die Vlamingen echt tabak krijgen van de Walen en van alle politieke steekspelletjes, mogen ze zich best bij Nederland voegen hoor. Want wie zei ook alweer tegen welke Belgische koning: "Sire, il n'y a pas de Belges"? Nou dan!

8 jul 2008

Bezochte vakantielanden

Bijna vertrek ik weer naar het buitenland voor een welverdiende vakantie. Via de website Travbuddy kun je aangeven welke landen je al bezocht hebt en welke niet. De website genereert dan zelf een aanschouwelijke kaart. Ik ontdekte ik dat ik ongeveer 11 % van alle landen in de wereld inmiddels bezocht heb. Zie hieronder mijn map. En nog een handigheidje voor bij het inpakken van je koffers: online meeneemlijstje. Nog twee dagen Nederland...4 jul 2008

Geocachen: een soort van mobile learning?

Afgelopen dinsdag heb ik mijn eerste GPS-speurtocht gelopen. Officieel heet dat: geocaching. Mijn collega Peer Brok, een fanatieke geocachemaker en geocacheloper, was de organisator. Onze tocht liep door het gebied van Huize Ter Heide in de Moer. Voor mij was hij een tikkie te lang (12 km is wat veel voor een ongeoefende loper), maar misschien was het ook de combinatie met de hitte dat we op het einde wat inzakten. Ook het hanteren van de GPS viel niet mee. Maar door gebruik te maken van elkaars capaciteiten en competenties slaagden wij als groep er uiteindelijk zonder hulp in de cache (de schat) te vinden.Volgens de officiële website houdt geocaching in:

Iemand verstopt op een bijzondere plaats, meestal in de natuur, een waterdichte doos met daarin een logboek, en evt. een aantal voorwerpen (om te ruilen). Hij bepaalt de coördinaten van die plek en publiceert die op de Geocache website: www.geocaching.com Anderen kunnen die coördinaten lezen en op zoek gaan naar die schat (cache). Vervolgens kunnen ze hun tocht op de speciale cache-pagina loggen.

De website biedt verder nog perfecte mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisselingen. Leden kunnen sterren toekennen aan gelopen tochten, leden kunnen elkaars logs lezen, er is een koppeling met google earth en -maps.

GPS kan ook uitstekend educatief gebruikt worden. Ik noem slechts enkele voorbeelden. In een later bericht wil ik daar nog eens op terug komen.

In Veenquest worden jongeren gestimuleerd plaatsen te bezoeken waar ze niet zo gauw komen: de natuur, musea, dierenparken

Mobile Math is een spel m.b.v. GPS waarbij leerlingen van HAVO/VWO punten kunnen scoren door vierhoeken, rechthoeken en parallellogrammen af te lopen in een speelveld rond de school. Na het spel worden de figuren opgeslagen in een EduGIS-portaal waarna er klassikaal gereflecteerd kan worden. Voor het vak aardrijkskunde zijn in datzelfde portaal zowiezo heel boeiende lesideeën af te halen.

De Waag society maakte een bijzonder boeiend en geslaagd geschiedenisspel: frequentie 1550 waarbij leerlingen actief geschiedenis beleven m.b.v. een GPS-ontvanger.

Op de HAN bij de afdeling Aardrijkskunde is geëxperimenteerd middels een grassrootsproject. GPS werd hier ingezet voor onderwijs in o.a. kaartlezen.

Maar er zijn nog meer mogelijkheden: een literaire wandeling met gedichten, loop het leven na van historische figuren, een serious game in RL met opdrachten in een groep, en nog heel veel meer. De koppeling naar websites en digitale filmpjes is nog maar een heel klein stapje en voila: alles aanwezig voor mobile learning. Krunsj, ik wil een eigen GPS en daarmee gaan experimenteren, maar ze zijn nog een beetje duur....

3 jul 2008

Nog één rookwolkVolgens Karin Winters en Pierre Gorissen is het komkommertijd, dus neem ik de vrijheid om nog een melige rookwolk achter de vorige op te laten. Op de weblog van Onze Taal staat vandaag een oproep tot het insturen van rookverbodwoorden. "Alliteratie is niet verplicht, creativiteit wel leuk".

De leukste tot nu toe:

Rook & Smookfeest
pafpaalparia
peukkleumer
roquiem
Nicotheek
(de ruimte waar rokers nog wél mogen roken).

Zuster Theresa bidt een weesgegroetje voor al die rookuitdrukkingen die binnenkort zullen verdwijnen.
En de Tilburgse rookverbodnegerende coffeeshops zullen binnenkort ook een heel eigen jargon gaan ontwikkelen. Dit bericht had dus ook in de categorie Golliepaop kunnen staan.

Nog vier dagen voordat mijn vakantie begint...

30 jun 2008

Rookverbod in Horeca

Morgen gaat het er dan eindelijk van komen: een rookverbod in de binnenruimtes van de horeca. 'Binnen' blijkt bovendien een rekbaar begrip dat vraagt om poldernederlandse definities waarmee ook feesttenten en buitenruimtes op stations plots onder het begrip 'binnen' vallen. Als troost voor al die mensen die hier last van hebben: een verzameling rookliedjes en -fotootjes.En wil je nog meer rookliedjes, kijk dan eens in deze lijst die Erno Mijland een tijdje terug samenstelde.