26 feb 2008

Voki

Bij Wilfred Rubens las ik over de mogelijkheid om een sprekende avatar toe te voegen aan je website of blog. Dat heb ik onmiddellijk uitgeprobeerd:

Get a Voki now!


Het is niet mogelijk om als taal Nederlands te kiezen, dus i.p.v. een Brabants accent spreekt mijn avatar met een ernstig Engels accent. Het is ook nog mogelijk om een Catalaans accent te nemen en zelfs een andere stem te kiezen. Zie en luister hieronder. Maar verstaanbaarder wordt het er allemaal niet door (ik lijk wel het zusje van Joran).

Get a Voki now!

21 feb 2008

20 februari

Gisteren ben ik vijftig geworden, dat is even wennen. Ik kreeg een e-card waarin stond dat ik mezelf moest troosten met de gedachte dat ik weliswaar nog nooit zo oud ben geweest als nu, maar moet genieten van het feit dat ik ook nooit meer zo jong zal zijn als op dit moment. Ik doe mijn best.

Gisteren las ik dat Annet Smith blijkbaar óók op 20 februari jarig is. En vandaag ontdek ik dat óók Pierre Gorissen blijkbaar op deze dag zijn verjaardag viert. Ik geloof niet in horoscopen en andere zweverige toestanden, maar er toch wel iets ICT-derigs in de sterren staan over deze datum en ook wat onderwijzerigs.

Sms-alert


Een sms-bericht als hiernaast kun je maken via deze website. De makers maken gebruik van het goeiemoggel succes van de reclame.

Maar ik was op zoek naar iets serieuzers: van een directeur van één van de scholen van het ROC Midden-Brabant, kreeg ik de vraag om meer informatie over een sms-dienst naar leerlingen. Hij zou graag zo'n voorziening willen, zodat er bijv. bij uitval van lessen snel een bericht naar de leerlingen kan gaan.

Bij deze een vraag aan jullie: zijn er scholen die met zo'n sms-dienst werken? En zou je de ervaringen hiermee met ons willen delen?
Graag reacties!

15 feb 2008

BVE-grassrootaward 2007


Grassrootsprojecten zijn kleinschalige innovatieprojecten die draaien om de inzet van ICT in het onderwijs. Verschillende ROC's, waaronder het mijne, doen mee aan deze regeling.
De Grassrootscoaches uit het BVE-veld buigen zich op dit moment over de vraag wat het allermooiste Grassrootsproject van 2007 was. Zij baseren zich bij hun beoordeling op projecten die in de étalage van de BVE-sector staan. Het is moeilijk beoordelen, want er zitten weer verschrikkelijk mooie projecten tussen.

De regeling Grassroots wordt in 2008 voortgezet. Meer informatie. Nieuwe ROC's of AOC's, kunnen zich hier aanmelden.

14 feb 2008

Leren: het volgen van een spoor?


Serge de Beer schreef eergisteren zijn bespiegelingen over de basis van ons beroep: leren. Heel toevallig hield mij de betekenis van het woord de afgelopen week ook bezig.
Ik vond in de Dikke van Dale: 'leren = het volgen van een spoor'. Dat verbaasde mij zeer en ik schreef een mailtje aan de taaladviesdienst van het genootschap Onze Taal (dat is een voorrecht dat je als lid van dit genootschap hebt...) met het verzoek om een uitleg: hoe heeft deze grondbetekenis zich ontwikkeld tot de betekenis van nu? En waarom heeft het Nederlands niet twee woorden voor leren, zoals bijv. het Engels die 'to teach' (voor de onderwijsgever) kent en 'to learn' (voor de onderwijsnemer). Of zijn ook deze twee woorden ontstaan uit diezelfde grondbetekenis? Binnen een paar dagen ontving ik onderstaand antwoord:

Geachte mevrouw Verhaaren,
De betekenisontwikkeling van het werkwoord 'leren' is niet helemaal duidelijk. De meeste wetenschappers vermoeden inderdaad dat het woord teruggaat op een Protogermaanse woord dat 'spoor' of 'vore' betekende. Hierbij is een werkwoord gevormd dat 'doen nasporen' betekende. Via 'doen volgen' is de betekenis geleidelijk veranderd in 'doen weten, onderwijzen'. Deze ontwikkeling heeft vermoedelijk al plaatsgevonden voordat het Germaans in drie hoofdgroepen uiteenviel (wat rond het begin van de jaartelling gebeurde). In het West-Germaans, waar later het Nederlands uit ontstond, is van dit werkwoord een andere vorm opgekomen, die leidde tot het Duitse 'lernen' en het Engelse 'learn', en waarvan de betekenis 'kennis verwerven is'. In het Nederlands vallen beide vormen samen.

Er zijn ook taalkundigen die een heel andere herkomst veronderstellen: zij menen dat 'leren' is afgeleid van het zelfstandig naamwoord 'leer' ('datgene wat geleerd wordt'), dat altijd al die betekenis heeft gehad. Het Engelse 'teach' is volgens de Oxford Dictionary of English afgeleid van een woord dat 'aanwijzen' betekende. 'Teach' is verwant aan het Nederlandse 'teken' en het Duitse 'Zeichen'. Ik hoop uw vraag hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
namens de Taaladviesdienst
Aleid Fokma

2 feb 2008

Cartooniseren?

Op verschillende websites meld ik me met een fotootje. Ik zou die graag vervangen door een meer cartoonachtige afbeelding. Maar hoe?
Vandaag belandde ik op Soutparkstudio. Hier kun je zelf poppetjes samenstellen en om de een of andere reden gaan die dan vanzelf op bepaalde mensen lijken. Leuk! Hieronder wat uitprobeertestjes. Iedere gelijkenis berust op louter toeval.