5 mrt. 2008

Onderwijs van overoverovermorgen?

Educatieve uitgeverij Malmberg startte een website waar leraren met elkaar in debat kunnen gaan en ideeën uit kunnen wisselen. Een eerste blik op de website leert dat het vooral VO gericht is, maar dat kan nog veranderen.
Malmberg geeft in een persbericht aan dat deze website een reactie is op het Dijsselbloemrapport waarin gesteld werd dat er te weinig is geluisterd naar de leraren zelf. Deze website biedt juist hun een podium.
De titel die de uitgever voor de website koos: 'onderwijs van morgen', is niet zo vooruitstrevend als onderwijsadviseur en weblogger Jef van de Hurk een paar jaar geleden voorzag met de titel van zijn weblog: 'onderwijs van overmorgen'. Het is wachten op iemand met een nóg vooruitziendere blik: 'onderwijs van overoveroverovermorgen?'.

Geen opmerkingen: