12 mrt. 2008

Ouders in de branding


Een onderwijsvernieuwingscongres speciaal voor ouders, georganiseerd door het ROC in Den Bosch en OMO. Een mooi en goed intiatief want ouders zijn een vergeten doelgroep. En dit congres lijkt mij een beter medium dan de schreeuwerige massamedia waarin voor- en tegenstanders via oneliners hun gelijk proberen te halen.
Het programma ziet er veelbelovend uit met sprekers als Wim Veen, Mischa de Winter, Koen Free, Rob Kraakman, maar ook docenten uit MBO en VO, en last but not least: leerlingen en studenten uit beide onderwijssoorten. Ouders kunnen via de site ideeën aandragen waarmee het onderwijs verbeterd zou kunnen worden.
Met een zestienjarige puberzoon in het laatste jaar VMBO en bovendien lid van een VO-ouderraad, hoor ik tot de doelgroep van de conferentie, heb me daarnet aangemeld. Na 19 april zijn hier mijn bevindingen te lezen.

Geen opmerkingen: