15 aug. 2008

De jaren tachtig

Wijnand Duyvendak zei bij zijn aftreden dat er een maatschappelijk debat moet komen om Nederland met de ‘onverwerkte jaren tachtig’ in het reine te laten komen.

Op dit moment is er een tentoonstelling over Tilburg in de jaren tachtig onder de titel Allemachtig Tachtig. Voor mij een feest van herkenning. Te zien zijn de krakersacties (waar ik langs de zijlijn bij betrokken was); de telefonische alarmlijn waarmee we - als dat nodig was- in een half uur een paar honderd mensen op de been konden brengen; actieorkest de 'fanfare van de eeuwigdurende bijstand' met wie ik regelmatig op pad ging naar demonstraties en daar flyerde (want helaas kon ik geen instrument bespelen) en nog heel veel meer. Ook brave dingen zoals studenten die de komst van Bhagwan simuleerden, de stadsvernieuwing/vernieling door gemeente en projectontwikkelaars. Braaf en heel parlementair en we mogen nog elke dag 'genieten' van het resultaat.

Inbraken om achtergehouden informatie boven tafel te krijgen, bedreigen van ambtenaren, werpen van molotovcocktails, gewelddadige acties richting huisjesmelkers, ik zag het om me heen wel eens gebeuren, maar heb er nooit aan deelgenomen. Geweld gebruik je niet, tenzij het van levensbelang is, dat is en was voor mij zo klaar als een klontje. Zo meneer Duyvendak, dat waren mijn bekentenissen, nu de rest nog.

Maar er waren ook mensen die op een andere manier probeerden de wereld te verbeteren. Ook buitenparlementair, maar anders. Een van de markantste daarvan was ongetwijfeld Henk Kuiper. Hij verzette zich in die jaren met hand en tand tegen 'de maatschappelijke dwang tot consumeren' en zette zich met hart en ziel in voor het milieu. Op een wel heel ongebruikelijke wijze. Hij startte een micronatie 'Huttonia' waarin hij de wereldse consumptiedrang van het grootkapitaal wilde bestrijden. Hij hield er een Wikipediapagina aan over. Hij ontving bezoekers aan wie hij vertelde wat zijn kijk op de wereld was en hoe we met zijn allen gen.... werden door de commercie.

Of hij daarbij buitenparlementair bezig was? Ja. Of iemand daar last van had? Nee. Werd hij gekoesterd in Tilburg? Nee: op alle mogelijke manieren werd geprobeerd hem juridisch en politiek aan banden te leggen door overijverige ambtenaren die de wet probeerden aan te passen om zo'n vreemde snuiter in het gareel te krijgen. Op de tentoonstelling Allemachtig Tachtig is bijgaande foto van hem te zien.

Henk is nog steeds actief in het bestrijden van consumptiedrang en hij zet zich -met dezelfde passie als toen- in voor het milieu in de stad. Ook is hij een fanatiek blogger geworden. Op zijn blog zijn filmpjes van toen en nu over hem te zien die gemaakt zijn voor het programma Showroom.

En Henk, speciaal voor jou: ik verdien met deze blog ook HELEMAAL NIETS.... behalve dan misschien het genoegen van reacties. Ga vooral door met wat je doet en laat je niet weerhouden door stugge ambtenaren of politici. Vooral niet degenen die zich nu buigen over de vraag hoe ze moeten formuleren welke buitenparlementaire acties wél en welke niet door de beugel kunnen.

Geen opmerkingen: